Есептер мен нәтижелер

Жылдық есептер

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылғы қызметі туралы есеп

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2018 жылғы қызметі туралы есеп

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


«Тау-Кен Самұрық» 2016 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2016 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2016 жылғы ЕСЕБІ


«Тау-Кен Самұрық» 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕП


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Ішкі аудит комитетінің 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ


Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2015 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2015 жылғы ЕСЕБІ


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы есебі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің стратегиялық жоспарлау және инвестициялар бойынша Комитетінің есебі


«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлің қоғамының 2013 жылғы есебі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ Корпоративтік басқару кодексі қағидаттарын ұстану туралы есеп


«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2012 жылғы есебі


«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2011 жылғы есебі


«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2010 жылғы есебі


«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2009 жылғы есебі

Жылдық финанс есептер


«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2011 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2010 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2009 жылғы ұластырылған қаржылық есептемесі

Аралық есептер


«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 30 маусымына дейінгі 6 ай аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 30 маусымына дейінгі 6 ай аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 3 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 3 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 3 айдағы аралық қысқартылған ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы 9 айдағы аралық қысқартылған ұластырылған қаржылық есептемесі


Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2015 год


Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1-ый квартал 2015 года


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы 9 айдағы аралық қысқартылған ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған ұластырылған (аудитті емес) қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы І тоқсандағы аралық қысқартылған ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 9 айдағы қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 6 айдағы аралық қысқартылған ұластырылған қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы І жартыжылдықтағы қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 1 тоқсандағы қаржылық есептемесі


Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы 9 айдағы қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы І жартыжылдықтағы қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы І тоқсандағы қаржылық есептемесі


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2011 І жартыжылдықтағы қаржылық есептемесі

Қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептер

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 1-тоқсаны бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 1-тоқсаны бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2018 жылғы І тоқсандағы нәтижелері туралы ақпарат


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2017 год


Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 год


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 полугодие 2017 года


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2017 год


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» за 2016 год


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2016 жылғы І тоқсандағы нәтижелері туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2015 года


«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2014 жылғы нәтижелілігі туралы ақпарат


АО «Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шарушылық қызметінің 2014 жылғы 9 айдағы нәтижелері туралы ақпарат


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2014 года


Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «Тау-Кен Самрук» за 6 месяцев 2014 года.


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2014 жылғы 1 тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы 9 айдағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы І жартыжылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы І тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы 9 айдағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы І жарты жылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы І тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2011 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2011 жылғы І жартыжылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат


«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2010 жылғы қорытындылары туралы ақпарат