Отырыстар

2020 жылғы 28 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің төмендегі 10 мәселесі қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Даму стратегиясын өзектендіру туралы.
 2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және Scandivanadium Ltd.» арасындағы Term-sheet-ке Қосымшаға қол қоюды мақұлдау және жер қойнауын пайдалануға лицензияларды алуды мақұлдау туралы.  
 3. Зырян қорғасын комбинатының «Ескі» ТМТ қалдыққоймасы (LFP Жоба) жобасының басты көрсеткіштерін және «Eurasian minerals trade» ЖШС-мен әріптестік шарттарын түзетулерді мақұлдау туралы.      
 4. 2019 жылғы 22 шілдедегі №217-EL лицензиясы және 2020 жылғы 25 шілдедегі №229-EL лицензиясы бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын «Silicon Mining» ЖШС жарғылық капиталына беру туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарастыру.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2020 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша қызметі туралы есепті қарастыру.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Жобаларды басқару жөніндегі Бас директоры және бизнесті дамыту жөніндегі Бас директоры қызметінің уәждемелік түйінді көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарының Қадағалаушы кеңестерінің құрамын өзгерту туралы. 
 9. Қызметті нормативтік реттеудің проблемалық мәселелері туралы.  
 10. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

2020 жылғы 30 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өткізілді, оның шеңберінде отырыс күн тәртібіндегі 15 мәселе қарастырылды:  

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2020 жылғы 3 айға орындалуы туралы есепті қарау.
 2. Жасалуына мүдделілік бар «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Қазмырыш» ЖШС-мен Зырян байыту комбинатының байыту қалдықтарының аумағында барлау мәселелерін реттеу туралы мәмілесін бекіту туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын бекіту туралы. 
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесін тағайындау туралы.
 5. 2019 жылға қызметтің басты көрсеткіштерін орындау негізінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу.     
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жеке қаражаттарын пайдалануды көздейтін Ақтөбе облысының Құндызды және Бершоғыр кенді аудандарында мыс пен ілеспе компоненттерді іздеу жөніндегі жобаны мақұлдау туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жеке қаражаттарын пайдалануды көздейтін Қарағанды облысының Берқара перспективтік кен орны мен Самомбет кен алаңындағы металдарды бағалау жөніндегі жобаны мақұлдау туралы.
 8. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында  полиметалл кендерін өндіру мен қайта өңдеу» жобасын іске асыру стратегиясын қарастыру. 
 9. «Қарағанды облысындағы Солтүстік қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесе пайдалану» жобасын іске асыру стратегиясын қарастыру.  
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «SH Minerals» ЖШС әріптестігі шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы геологиялық барлау(LFP) жобасы бойынша тұжырымдаманы  бекіту.
 11. 2019 жылғы 10 сәуірдегі №70-EL лицензиясын тапсыруды мақұлдау туралы.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес компанияларының Геологиялық барлау жобаларын басқару жөніндегі регламентін бекіту туралы.
 13. «Tau-Ken Mining» ЖШС-ын тарату туралы.
 14. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2019 жылы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-на жолдаған кіріс хат-хабарларын талдау нәтижелерін қарау туралы.
 15. «Tau-Ken Temir» ЖШС Бас директорына тәртіптік жаза қолдану туралы.

2020 жылғы 5 маусымда «Taý-Ken Samurýk» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 3 мәселесі қарастырылды:

1. Қарағанды облысындағы Берқара және Самомбет кен орындарын барлауға лицензия алу.

2. «Taý-Ken Samurýk» ҰТК» АҚ мен Scandivanadium Ltd арасында Term-sheet қол қоюды мақұлдау және жер қойнауын пайдалануға лицензиялар алуды мақұлдау туралы.

3. Ақтөбе облысының Құндызды және Бершоғыр кен аудандарында лицензиялар алу туралы.

2020 жылғы 20 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің іштей отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 16 мәселесі қаралды:

 1. 2019 жылдың 12 айында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 2. «KazzincHoldings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «KazzincHoldings» ЖШС қатысушысы ретіндегі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің 2019 жылғы мөлшері туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «SH Minerals» ЖШС ынтымақтастығы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы геологиялық барлау жобасы (LFP) жөніндегі тұжырымдаманы мақұлдау туралы.
 5. Зырян қорғасын комбинаты «Старое» қалдыққоймасының ТМЖ жобасының (LFPЖоба) негізгі параметрлерін және «Eurasian minerals trade» ЖШС-мен ынтымақтастық шарттарын түзетуді мақұлдау туралы.
 6.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы Д.К. Юсупованың өкілеттігін тоқтату туралы
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ контрагент банктеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді белгілеу қағидаларының жаңа редакциясын бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кредиттік тәуекелдерді басқару қағидаларын бекіту туралы.
 9.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ COVID-19 коронавирусымен байланысты тәуекелдердің шоғырландырылған тіркелімін бекіту туралы
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2019 жылғы 4‑тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылға арналған ҚНК бекіту туралы.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің құрамына сарапшыларды сайлау туралы.
 13. «Алайғыр» ЖШС Байқаушы кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымының сипаттамасын және лауазымын (грейдін) бағалауды және лауазымдық жалақысының схемасын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының сандық құрамын айқындау туралы.
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелері лауазымдарының сипаттамасын, лауазымдарының (грейдтерінің) бағалауын бекіту туралы.

2020 жылғы 12 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің іштей отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 28 мәселесі қаралды:

 1. СЕО тұрақты есебін қарау туралы.
 2. 2019 жылдың 12 айы үшін СFО тұрақты есебін қарау.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына шығару және бекіту.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылғы тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі нормативтік құжаттарды өзектілендіру туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылғы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ контрагенттерін комплаенс-тексеру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
 10. Басқарма мүшелері үшін қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 11. «Масальский ГОК» ЖШС және «Silicon Mining» ЖШС Байқаушы кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.
 12. «Северный Катпар»  ЖШС Байқаушы кеңесінің құрамын өзгерту туралы 
 13. «Северный Катпар» ЖШС Бас директоры туралы.
 14. «Silicon mining» ЖШС директорын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 15. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын ұлғайту және жаңа мүшелерін сайлау туралы
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобының таланттарын басқару қағидаларын бекіту туралы.
 17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кадр саясатын іске асыру жөніндегі 2019 жылғы есепті қарау туралы.
 18. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау туралы.
 19. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.
 20. «Казахстан Фортескью» ЖШС-мен ынтымақтастық шеңберінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ҚТҚ барлауға 47 лицензия алу туралы.
 21. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін өндіру және өңдеу» жобасының негізгі параметрлерін түзетулерін мақұлдау туралы.
 22. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.
 23. «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының және «Қазмырыш» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушысы ретіндегі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
 24. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі 2019 жылғы II-жартыжылдықтағы есепті қарау.
 25. «Tau-Ken Mining» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 26. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 27. «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 28. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен Xiamen Tungsten Co.Ltd арасындағы 2018 жылғы 22 қарашадағы мәміленің негізгі шарттары туралы келісімді (Term Sheet) бұзу туралы.

2017 ж. шешімдері

2016 ж. шешімдері

2015 ж. шешімдері

2014 ж. шешімдері

2013 ж. шешімдері