Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

Директорлар кеңесі

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК»

Директорлар Кеңесінің Төрағасы
Жалғыз акционер өкілі, Директорлар кеңесінің мүшесі
Аға тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі
Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі