Тұрақты даму талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және қатты пайдалы қазындының басым түрлері активтерін тиімді пайдалану есебінен, Қазақстан Республикасының тау-байыту және металлургиялық жобаларын дамыту

Директорлар кеңесі

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК»

Директорлар кеңесінің төрағасы
Жалғыз акционердің өкілі, Директорлар кеңесінің мүшесі
Аға тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі. Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі. Тағайындау және сыйақы беру комитетінің төрағасы
Тәуелсіз директор, Директорлар кеңесінің мүшесі. Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің төрағасы
Басқарма төрағасының міндетін атқарушы, Директорлар кеңесінің мүшесі
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Корпоративтік хатшысы