Тұрақты даму талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және қатты пайдалы қазындының басым түрлері активтерін тиімді пайдалану есебінен, Қазақстан Республикасының тау-байыту және металлургиялық жобаларын дамыту

Директорлар кеңесі

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «НГК «ТАУ-КЕН САМРУК»

Жалғыз акционердің өкілі, директорлар кеңесінің төрағасы
Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Жалғыз акционердің өкілі
Тәуелсіз директор
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Корпоративтік хатшысы