Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

Басқарма

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «ТАУ-КЕН САМРУК»

Басқарма төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі
Қаржы жөніндегі бас директор
Трансформация және стратегия жөніндегі бас директор
Операциялық қызмет жөніндегі бас директор