Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

Кентау байыту фабрикасының мүліктік кешенін дамыту іске асыру туралы

"Тау-Кен Самұрық" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Кентай байыту фабрикасының (бұдан әрі - БФ) мүліктік кешенін іске асыру мүмкіндігі туралы хабарлайды. БФ мүлкі Қоғамның 100% еншілес компаниясы болып табылатын «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ меншігінде.

Қоғам БФ мүлкін жүзеге асырудың мынадай нұсқаларын қарастырады:
1) БФ барлық мүлкін жалғыз сатып алушыға сату;
2) БФ мүлкін бірнеше сатып алушыға бөлшектеп сату.