Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

Сатып алу жөніндегі НҚА

«Самұрық-Қазына» АҚ Директорлары кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен бекітілген (№ 80 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен елу және одан да көп акциялар пайызы (қатысу үлестері) «Самұрық-Қазына» АҚ меншігіне немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасы

(«Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі күндізгі отырысының 2012 жылғы 11 желтоқсандағы № 86 шешімімен өзгерістер енгізілген, («Самұрық-Қазына» АҚ ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының 2013 жылғы 7 маусымдағы № 93 шешімімен өзгерістер және толықтырулар енгізілген)

Бөлімнің құжаттары: