Тұрақты даму талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және қатты пайдалы қазындының басым түрлері активтерін тиімді пайдалану есебінен, Қазақстан Республикасының тау-байыту және металлургиялық жобаларын дамыту

Үлестес тұлғалар

Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңына сәйкес

Қоғамның ықпалдасқан тұлғалары мыналар болып табылады:

 1. ірі акционер;
 2. Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларында көрсетілген, жеке тұлғаның жақын туыстары, жұбайы, жұбайының жақын туыстары;
 3. Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және10) тармақшаларында көрсетілген, Қоғамның заңды тұлғасы немесе лауазымды тұлғасы;
 4. Ірі акционер немесе қоғамның заңды тұлғасы болып табылатын, тұлға бақылау жасайтын заңды тұлға;
 5. оған қатысты ірі акционер немесе қоғамның лауазымды тұлғасы болып келетін, ірі акционер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлестік құқығы бар заңды тұлға;
 6. оған қатысты қоғам ірі акционер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлестік құқығы бар заңды тұлға;
 7. осы тармақтың 6) тармақшасында көрсетілген заңды тұлғаға қатысу бойынша ірі акционер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлестік құқығы бар заңды тұлға;
 8. қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;
 9. шарт бойынша қоғаммен байланысқан, оған сәйкес қоғам қабылдаған шешімдерді айқындауға құқылы тұлға;
 10. дербес немесе өзінің ықпалдасқан тұлғасымен бірлесіп және осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларында көрсетілген, қоғамның немесе заңды тұлғалардың он немесе одан көп дауыс беруші акциялары пайыздарына (қатысу үлестері) иелік ететін, пайдаланатын, билік жасайтын тұлға;
 11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қоғамның ықпалдасқан тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға.

Бөлімнің құжаттары: