Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ басым бағыты – өндірістің жоғары үнемділігін, сенімділігін арттыру, Компания қызметкерлерінің және әріптестердің еңбегі мен денсаулығының қауіпсізідігін қамтамасыз ету болып табылады.

Компания қауіпсізідік пен еңбек қорғау саласында өзіне мынадай міндеттемелер қабылдайды:

  • еңбек қауіпсіздігі мен денсаулық сақтауды басқарудың әдістері мен тетіктерін үздіксіз жақсарту;
  • қауіпсізідік пен еңбек қорғауды қамтамасыз ету және басқару саласында сыртқы мүдделі тараптарға және әріптестерге ашық болуға;
  • жұмыстарды өндіру, тауарларды жеткізу мен қызмет көрсету кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен денсаулық қорғауға жауапты қарауды өзіміздің әріптестерімізден ашық талап етуге;
  • қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен денсаулық қорғау мәселелері жөніндегі тұрақты жұмысқа қызметкерлерді белсенді түрде тарту;
  • Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын және Компанияның қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен денсаулық қорғау саласындағы талаптарын сақтау;
  • апатты болдырмауға және адамдар мен жабдықтарға жағымсыз әсер етуге қабілетті технологиялық бұзылыстардың орын алмауына ұмтылу.

Бөлімінің құжаттары:

2015 жылғы 27 тамызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының Шешімімен бекітілген (№08/15 Хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы саясаты Құжатты жүктеу