Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

Кадр саясатының моделі

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ 2014-2022 жылдарға арналған кадр саясатының моделі (бұдан әрі – Кадр саясаты), «Самұрық-Қазына» АҚ 2013–2022 жылдарға арналған кадр саясатына, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ 2013-2022 жылдарға арналған даму стратегиясына сәйкес, кадр әлеуетін басқару жүйесін, қағидаттарын, маңызды бағыттарды және дамыту тәсілдерін айқындайтын, адам ресурсын басқару саласындағы халықаралық тәжірибелер ескеріле отырып әзірленді және миссияны және жарияланған стратегиялық мақсаттарды іске асыру үшін негізгі бағыттарды және кадр менеджменті тәсілдерін ұсынады.

Кадр саясатының мақсаты – Қоғам персоналының сандық және сапалық құрамын жаңалау және сақтау процестерінің, оның Қоғам сұранысына, қолданыстағы заңнама талаптарына және еңбек нарығы жағдайына сәйкес ұтымды балансын қамтамасыз ету.

Персоналды басқару тиімділігінің қағидаттары:

1.ұзақ мерзімдік инвестиция, басты жалпы корпоративтік ресурс ретінде персоналға қатысты – персоналды басқару саласындағы іс-шаралар шығындары, өндірістік қызмет нәтижелері бойынша өтелуге тиісті;

2.қызметкерлер мен Қоғамның өз міндеттемелерін орындауы және қызмет нәтижелері үшін өзара жауапкершілігі – барынша экономикалық және әлеуметтік нәтижені қамтамасыз етуі мүмкін, персоналды басқару саласында қазіргі ғылыми әзірлемелерді пайдалану;

3.кадрларды, олардың кәсіби және жеке сапасы бойынша іріктеу және орналастыру - адами ресурстың сандық-сапалық көрсеткіштерін көрсететін, арнайы әзірлеген үлгі бойынша, деректерді жүйелі түрде жинауды меңзейтін, персоналдың, оның сандық-сапалық сипаттамасын ескере отырып, бизнес-жоспар бөлігіндегі сұранысына бағдар ұстау;

4.персонал қызметін жүйелі бағалау – Қоғамда бар адамдық ресурстарды, Қоғамның стратегиялық мақсаттарын ескере отырып, олардың лауазымдық айқындамаға қойылатын талаптарына сәйкестігі сапасын талдау;

5.ынталандыру мен жазалау туралы шешімдер қабылдағандағы жеделдік және жариялылық – қызметкерлердің бейілдігін арттыру мен тұрақтамауын төмендетуге кешенді тәсілдер әзірлеу, корпоративтік мәдениетті дамыту;

6.Кадр саясатын іске асыру аясында қабылданатын шешімдердің сабақтастығы –білімнің, тәжірибенің және дәстүрдің сабақтастығы, қызметкерлерді дамытуға және оқытуға екпін түсіру.

Кадр саясатының маңызды бағыттары:

  • қызметкерлердің жұмыспен тиімді қамтылуы;
  • корпоративтік мәдениетті жетілдіру;
  • қызметкерлерді оқыту және дамыту;
  • қызметкерлердібағалау;
  • қызметкерлердің уәждемесі.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 2017 жылғы ІI жарты жылдықтың соңында текті 95 адамды құрайды.

Қоғам персоналының құрамы туралы жалпы мәліметтер:

"Тау-Кен Самұрық" ҰТК"АҚ кадрлық саясаты