Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

2017 жылғы мәмілелер

1. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №12 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

2. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №13 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасау туралы.

2017жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Mining» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

3. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №14 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі - Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. Шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

4. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №15 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

Қоғамның веб-сайтындағы «Инвесторларға» айдарының «Акциялар» кіші айдарына мынадай ақпаратты орналастыруды сұраймыз: «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Уәкілетті органның 10.05.2017 ж. Қоғам акцияларын орналастырмауы туралы хабардар етеді.

5. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 11 ақпандағы №8 Өтеулі займ шартына №5 қосымша келісімді жасау туралы.

2017 жылғы 31 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында №5 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 2017 жылғы 31 наурыздағы шешімімен (№21-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №5 қосымша келісім жасалды.

2017 жылғы 31 наурыздағы №5 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы қайтару мерзімі 2017 жылғы 31 тамызға дейін ұзартылды.

6. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 11 наурыздағы №19 Өтеулі займ шартына 2017 жылғы 31 наурызда №14 қосымша келісімді жасау туралы.

2017 жылғы 31 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №14 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 31.03.2017 жылғы шешімімен (№21-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №14 қосымша келісім жасалды.

Шартқа сәйкес жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 31 наурыздағы №14 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы қайтару мерзімі 2017 жылғы 29 желтоқсаннан кешіктірмей қайтарылады.

7. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделік танытқан 2017 жылғы 1 наурыздағы шығындардың орнын толтыру туралы шарт жасау туралы. 2017 жылғы 21 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Taу Кетмень» ЖШС арасында шығындардың орнын толтыру туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Taу Кетмень» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. Шартқа сәйкес «Taу Кетмень» ЖШС жалпы сомасы 6 092 484 (алты миллион тоқсан екі мың төрт жүз сексен төрт) теңге болатын «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шыққан шығындарының орнын толтырады. Аталған шығындар «Taу Кетмень» ЖШС мүддесі үшін 2013 жылғы «13» мамар мен 2017 жылғы «1» мамыр аралығында Серіктестік қызметін жүзеге асыру үшін қажет болған жалпы алаңы 20,43 м2 болатын кеңсе ғимаратын жалға алу бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-пен жүзеге асырылды.

Аталған шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№0-17 хаттама) жүзеге асырылды.

8. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 6 наурыздағы №6 Өтеулі займ шартын (бұдан әрі - Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 6 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарта жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 2017 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№14-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарт жасалды.

Шартқа сәйкес жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 1 тамыздан кешіктірмей қайтару мерзімімен займ сомасы 333 000 000 (үш жүз отыз үш миллион) теңгеге дейін.

9. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі - Шарт) 2017 жылғы 17 ақпандағы №2 қосымша келісімді жасау туралы

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында 2017 жылғы 17 ақпанда Шартқа №2 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 17.02.2017 жылғы Басқармасының шешімімен (№-0-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №2 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

2017 жылғы 17 ақпандағы №2 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы

207 646 948 (екі жүз жеті миллион алты жүз қырық алты мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңгеге ұлғаяды.

10. 2017 жылғы 25 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 25.01.2017 жылғы шешімімен (№07-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

2017 жылғы 25 қаңтардағы№1 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы 157 646 948 (жүз елу жеті миллион алты жүз қырық алты мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңгеге ұлғаяды.

11. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 18 шілдедегі №25 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі - Шарт) 2017 жылғы 31 қаңтардағы №1 қосымша келісімді жасау туралы

12. 2017 жылғы 31 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Тау-Кен Прогресс» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 30.01.2017 жылғы шешімімен (№08-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

Шарттың 2017 жылғы 31 қаңтардағы №1 қосымша келісіміне (Шартқа) сәйкес, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 01 шілдеден кешіктірмей қайтару мерзімімен займ сомасы 219 066 483 (екі жүз он тоғыз миллион алпыс алты мың төрт жүз сексен үш) теңгеге ұлғаяды.

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер