Тұрақты даму талаптарына сәйкес инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру және қатты пайдалы қазындының басым түрлері активтерін тиімді пайдалану есебінен, Қазақстан Республикасының тау-байыту және металлургиялық жобаларын дамыту

2018 жылғы мәмілелер

1. Жасалуына "Тау-Кен Самұрық" ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 1 ақпандағы №6 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 1 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №6 Қосымша келісім жасалды. "Тау-Кен Самұрық" ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

"Тау-Кен Самұрық" ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 18 қаңтардағы шешімімен (№-02-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №6 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 1 ақпандағы №6 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 459 174 057 (төрт жүз елу тоғыз миллион бір жүз жетпіс төрт мың елу жеті) теңгеге дейін, 97 030 757 теңгеге ұлғайту көзделеді.

2017 жылғы мәмілелер

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер