Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

Трансформация

 

2014 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасының Президентінің қатысуымен өткен «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ трансформациялау» Форумында «Самұрық-Қазына» АҚ тобындағы Транформациялау бағдарламасына ресми старт берілді. Трансформация – ауқымды жоба, сондықтан да «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Самұрық-Қазына» АҚ мақсаты мен ұмтылысын толықтай түсінеді және онымен бөліседі.

6 жыл бұрын құрылған жас компания ретінде, «Тау-Кен Самұрық» АҚ өзгермелі сыртқы талаптар мен өсе түскен міндеттер жағдайын үнемі бастан кешіруде. Жобалар портфелі өсуде және күрделенуде, оның әрқайсысының өзіндік ерекшекшеліктері бар, сол себепті де процестерді дұрыс ұйымдастыру қажеттілігі бірінші қатарға қойылады. Біз өзгерістерге ашық болуға және кез-келген сыртқы және ішкі сындарға бейімделе білуге тиістіміз.

2013 жылдан бастап «Тау-Кен Самұрық» АҚ сапа менеджменті жүйесін құрумен белсене айналысуда, ол үшін процестерді, олардың нәтижелілігін барынша арттыра отырып құру қамтамасыз етілуде. «Тау-Кен Самұрық» АҚ құрылған сәттен бастап, процестерді тұрақты жақсарту мәдениетін құруда, сол себепті де «Самұрық-Қазына» АҚ трансформациялау бағдарламасымен бірге синергиялаудан үлкен пайда күтіледі.

Трансформациялау бағдарламасын «Тау-Кен Самұрық» АҚ іске асыру мақсатында, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша (2014 жылғы 19 желтоқсандағы 13/14 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ Трансформациялау жөніндегі жол картасы әзірленді және бекітілді. Жол картасы 2014-2017 жылдар кезеңіне есептелген және маңызды бағыттар: Адамдар, Процестер, Технологиялар бойынша аса ауқымды міндеттерді қарастырады.