Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

Бір көзден мерзімді жазылу сатып алу қызметтерін хабарландыру

Басталатын күні : 24.01.2014 17:26
Аяқталатын күні: 24.01.2014 17:26
Мәртебе: Подведены итоги

«Тау-Кен Самұрық 602 447.89 (алты жүз екі мың төрт жүз қырық жеті) теңге (сексен тоғыз аспайтын мөлшерде Қазпочта» АҚ «АҚ бір көзден провайдерінен мерзімді жазылу арқылы қызметтерді сатып алу жүзеге асыру туралы шешім туралы хабарлайды» 6 қаңтар, 2014 АҚ «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасының Қордың сатып алу мен тапсырмаларын ережесінің 137-тармағының 4 негізінде ҚҚС) қоса алғанда) тиын, 16/03-с №.