Қазақстандағы тау-кен өндірісінің және металлургиялық сектордың даму траекториясын іргелі жақсарту

«Тау-Кен Самұрық» АҚ сатып алулар