Біз стратегиялық инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру арқылы Қазақстан Республикасының тау-кен металлургиялық саласының жекелеген секторларын дамытуға үлес қосамыз

​2015 жылғы 7 желтоқсан

​2015 жылғы 7 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің сырттай отырысы болып өтті

2015 жылғы 7 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің сырттай отырысы болып өтті, оның аясында отырыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша:

- «Тау-Кен Самұрық» АҚ жарияланған акцияларын орналастыру (іске асыру) туралы шешім қабылданды.