Куаншалиев Бауыржан Сейтжанұлы

Экономика және қаржы жөніндегі бас директор

Барлық қаржылық, экономикалық және бақылау қызметтерін басқаруды жүзеге асырады. Компания қызметінің экономикалық тиімділігіне, орта мерзімді қаржылық-экономикалық жоспарлауға, Компанияның экономикалық қызметін талдауға, Компания қызметтінің процесстерін автоматтандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға және үйлестіруге жауапты.

Азаматтығы: Қазақстан Республикасы

Туылған жылы: 1985 жылғы 10 қараша

Білімі: Қазақстандық менеджмент, экономика және болжамдау институтын (ҚМЭБИ) «Қаржы» мамандығы бойынша бітірген (2007).

Кәсіби қызметі:

2007 ж. бастап – «Deloitte» ЖШС Аудит департаментінің маманы

2010 ж. бастап – «Deloitte» ЖШС Аудит департаментінің аға аудиторы

2011 ж. бастап – «SAT &Company» АҚ аудиторы

2012 ж. бастап – «Standard БК» АҚ Басқарушы директоры, Басқарма мүшесі

2013 ж. бастап– «АФ Банк» ЖАҚ басқарушы директоры

2014 ж. бастап– «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС Қаржы директоры

2015 ж.бастап–«SAT &Company» АҚ Бюджеттеу және инвестициялық жобалар департаментінің басқарушы директоры

2016 ж. бастап– «Тараз металлургиялық зауыты» ЖШС Бас директоры

2018 ж. бастап – «Экотон+» АҚ Президенті

«Тау-Кен Самұрык» ҰТК» АҚ-ғ 2019 жылғы 8 сәуірде қабылданды.

Компания акцияларына иелілігі: жоқ.

Компанияның өнім берушілері мен бәсекелестерінің акцияларын иеленуі, үлестес компанияларға тиесілі акциялар саны және үлесі: жоқ