Отырыстар

2022 жылғы 31 мамырда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ
Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Жекелеген еншілес ұйымдардың жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
 2. Lidya Madencilik-пен (LFP) геологиялық барлау жобасын бірлесіп іске асыруды мақұлдау туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицерінің, корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің аға аудиторының лауазымдық жалақысын қайта қарау туралы.
 5. 2021 жылғы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарау туралы.

2022 жылғы 20 сәуірде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі және «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы даму стратегиясының іске асырылуы жөніндегі есебін қарау туралы.  
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2022 жылғы 1 тоқсандағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу.
 5. 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Комплаенс-офицерінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.
 7. 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 8. «НҰР ДАЛА БК» ЖШС-ның Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы жұмыскерлер мен жұмыскерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
 10. 2022-2023 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның СЕО, СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарға Сабақтастық жоспарын бекіту туралы.
 11. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2022-2023 жылдарға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау және 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша қызметті бағалау.
 14. «Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесіп әзірлеу» инвестициялық меморандумын түзетуді мақұлдау туралы.

2022 жылғы 18 наурызда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-
  жоспарының (даму жоспарының) 2021 жылдың 12 айында орындалуы туралы
  есепті қарау
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
  алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына және бекітуге ұсыну
 3. «Алайғыр» БК» ЖШС кепілзат беру туралы
 4. Қарағанды облысындағы Берқара перспективалы кен орнында және
  Самомбет кен алаңында металдарды бағалау жөніндегі инвестициялық
  меморандумды түзету
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ға орнықты дамуды енгізу мәселелері туралы
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына
  өзгерістер енгізу туралы
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы Жеке даму
  жоспарларының орындалуы бойынша есебі туралы
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры
  және Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры лауазымдарының
  сипаттамаларын бекіту туралы
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жылдық
  есебін қарау.

2022 жылғы 18 ақпанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын мақұлдау туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 3. «Солтүстік Қатпар» ЖШС-ның Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы II жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есебін қарау.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Қазақстан Фортескью» ЖШС-ның бірлескен жобасы шеңберінде Ақтөбе облысындағы Валериан алаңында барлау үшін 2 лицензия тапсыру туралы.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Іскерлік этика кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен оның еншілес ұйымдарының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Бастамашыл ақпараттандыру саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
 10. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есебін қарау.
 11.  Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 14. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін атқаруды жүктеу туралы.
 15. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау.
 16. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі және оның басшысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін қарау.
 17. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы Кадр саясатын іске асыру жөніндегі есебін бекіту туралы.
 18. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры – Басқарма мүшесі үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың жаңа редакциядағы 2022 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 19. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасы лауазымының сипаттамасын бекіту туралы.
 20. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын қарау және оны әрі қарай Жалғыз акционердің қарауына және бекітуіне шығару.
 21. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы.

2021 ж. шешімдері