Отырыстар

2021 жылғы 28 желтоқсанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

1.     «Тау-Кен Алтын» ЖШС директорын тағайындау туралы.

2.     «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушысы ретінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ позициясын айқындау туралы.

3.     «Алайғыр» БК» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

4.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасының лауазымын қоса атқарғаны және міндеттерін атқарғаны үшін қосымша ақы белгілеу туралы.

5.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелері үшін 2022 жылға арналған қызметтің уәжді түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы.

6.     Жобаларды басқару жөніндегі бас директор – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшесі Бақытжан Әмірбекұлы Орынбековтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

7.     ScandiVanadium Ltd және Discovery Ventures Kazakhstan компанияларының қатысуымен жер қойнауын пайдалануға лицензия алуды мақұлдау туралы.

8.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицерінің 2022 жылға арналған комплаенс-бағдарламасын және ҚТК-сін бекіту туралы.

9.     Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ ішкі бақылау қағидаларының жобасын бекіту туралы.

10.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.

11.   «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

12.   Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын мақұлдау туралы.

13.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры және Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы.

14.   Қызметтің түйінді көрсеткіштерін орындау негізінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы қызметін бағалау.

15.   Әсел Серікқызы Рахимованы Жобаларды басқару жөніндегі бас директор – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау туралы.

16.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

2021 жылғы 26 қарашада «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2021 жылдың 9 айында «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 2. «Silicon Mining» ЖШС-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның жұмыскерлерін іссапарға жіберу қағидаларын бекіту туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022, 2023, 2024 жылдардағы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы. 
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік есеп саясатына толықтырулар енгізуді бекіту.
 6. «Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy»  АҚ-ның Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2021 жылғы 3-тоқсанда орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы бос лауазымына кандидатураны қарау туралы.
 10. «Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС, «Масальский ГОК» ЖШС-ның Байқау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.
 11. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 12. «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ позициясын айқындау туралы.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 14. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы 9 айдағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есебін қарау.
 15. «Қарағанды облысындағы Солтүстік Қатпар вольфрам кен орнын игеру» жобасын іске асыру стратегиясын қарау туралы.
 16. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның шоғырландырылған қаржылық моделін қарау туралы.
 17. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдардағы қаржылық стратегиясын бекіту туралы.
 18. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есебін қарау.

2021 жылғы 28 қазанда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) қарау.
 2. 2028 жылға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығаруға жататын «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ стратегиялық емес активтерінің тізбесін бекіту туралы.
 3.  «Tau-Ken Temir» ЖШС және «Silicon mining» ЖШС 100% қатысу үлесін бәсекелес ортаға беру тәсілін анықтау туралы.
 4. Рустем Нурланович Макулбековті «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындау туралы.
 5. «Тау-Кен Алтын» ЖШС директорының міндетін атқаруды жүктеу туралы.
 6. DVK «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-мен бірлесіп құратын бірлескен кәсіпорындардың Қадағалау кеңесінің мүшесін сайлауды мақұлдау туралы

2021 жылғы 30 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2060 жылға дейінгі энергияға көшу тұжырымдамасын бекіту туралы.
 2. Қарағанды, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында геологиялық барлау жобаларын іске асыру үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Қазақстан Фортескью» ЖШС-мен бірлесіп консорциум нысанында бірлескен кәсіпорын құруды көздейтін жобаның LFP-ін мақұлдау туралы.
 3.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 4. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның аға аудиторы Жандос Агжолович Калымовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 6. «Сәйкестендіру және бағалау» кезеңінің аяқталуын мақұлдау және «Қарағанды облысында Солтүстік Қатпар вольфрам кен орнын игеру» жобасы бойынша «Таңдау» кезеңіне өту.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Бизнесті дамыту жөніндегі бас директоры – Басқарма мүшесі Нариман Малисұлы Абсаметовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

2021 жылғы 01 қыркүйекте «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Еуропа Қайта құру және дамыту банкінің қарызын қайта құрылымдау шеңберінде «Байыту фабрикасын сала отырып, Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдау және «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Кредиттік келісімінің және «Taý-Ken Samuryq» АҚ демеушілік қолдау туралы келісімнің негізгі шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
 2. «Tau-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС-дағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның қатысу үлестерін «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС-ның пайдасына сату және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Қазақстан Фортескью» ЖШС бірлескен жобасы шеңберінде Ақтөбе облысындағы Валерьянов алаңында барлауға арналған 9 лицензияны тапсыру туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қызметінің 2022-2026 жылдарға арналған стратегиялық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі мен есептеу әдістемесін бекіту туралы.
 5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған тұрақты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2021 жылдың 1-жартыжылдығында орындалуы туралы есепті қарау туралы.
 6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылдың 2-тоқсанындағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 7. 2021 жылдың 6 айында «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылдың I жартыжылдығындағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 9. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасы, бизнесті дамыту жөніндегі бас директор, жобаларды басқару жөніндегі бас директор және бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор лауазымдарының сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

2021 жылғы 04 тамызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мемлекеттік аудитінің қорытындылары мен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Нұсқамасын қарау туралы.
 2. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021 жылғы 2-тоқсандағы Тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.
 4. 2021 жылғы 2 тоқсан қорытындысы бойынша өзектендірілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шоғырландырылған Тіркелімін және Тәуекелдер картасын бекіту туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 2 тоқсандағы сыйақысын қарау.
 7. Өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 2 тоқсандағы қызметін бағалау.
 10. 2021 жылдың 2 тоқсанына 2021 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың 2021 жылға арналған жаңа редакциядағы нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 12. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.
 13. «Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС Байқау кеңестерінің құрамын сайлау туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3,4 тоқсанға арналған мақсаттарын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жөніндегі саясатқа өзгерістер енгізу және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы туралы.

2021 жылғы 15 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселе қаралды:

1. Бірлескен геологиялық барлау жобаларын (LFP) іске асыру мақсатында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Discovery Ventures Kazakhstan» ЖШС арасында бірлескен кәсіпорындар құру туралы.

2021 жылғы 30 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жылдық есебін қарау
 2. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық есебін бекіту туралы.
 3. «Tau-Ken Mining» ЖШС, «TKS Geology» ЖШС таратудың күшін жою және осы заңды тұлғаларды «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығаруға жататын активтер тізбесінен алып тастау туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы негізінде 2020 жылғы қызметін бағалау.
 5. 2021-2022 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ СЕО, СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарға сабақтастық жоспарын бекіту туралы
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы қызметкерлер мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын бекіту туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы бос лауазымына кандидатураларды қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысын бағалау.

2021 жылғы 22 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 2. «Нұр Дала» ЖШС құру және «SH Minerals» ЖШС мен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында «Нұр Дала» ЖШС құру жөніндегі құрылтай шартын жасау туралы.

2021 жылғы 20 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2020 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.
 2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 3. Жекелеген еншілес ұйымдардың жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «У.М. Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты» ЖШС және «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-мен мәміле жасау туралы жасалуына мүдделілігі бар туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2021 жылғы 3 айдағы орындалуы туралы есепті қарау.
 6. «Байыту фабрикасын сала отырып, Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдау туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021 жылдың 1 тоқсанына инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Бюджетін қарау туралы.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмысын бағалау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы қызметі туралы Есепті және қызметін бағалау туралы Есепті қарау.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы жұмысын бағалау.
 13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысы бос лауазымына үміткерді қарау туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Төрағасы, Басқарма мүшелері және Цифрландыру және персоналды басқару жөніндегі басқарушы директор лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

2021 жылғы 7 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» ҰТ» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының міндеттерін орындауды жүктеу туралы
 2. Т»ау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ активтерін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығару жөніндегі жол карталарын бекіту туралы
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның қоршаған ортаны қорғау (экологиялық саясат) саласындағы саясатынқарау
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясатты қарау
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімін белгілеу және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін ұзарту туралы
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ комплаенс-офицері, ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкерлері лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы»
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына енгізу және бекіту
 9. 2021 жылғы 1 тоқсан қорытындысы бойынша өзектендірілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның шоғырландырылған тіркелімін және тәуекелдер картасын бекіту туралы
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылғы 1 тоқсандағы Тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту туралы
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да және оның еншілес ұйымдарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы
 13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы сыйақысын қарау
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы сыйақысын қарау
 17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы
 18. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 12 айында 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 19. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы
 20. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Цифрлық трансформациялау бағдарламасының жобасын қарау туралы
 21. Қосымша декомпозицияланған көрсеткіштерді ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) қарау.

2021 жылғы 4 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселе қаралды:

 1. «Қарағанды облысындағы Оңтүстік Мойынты алаңында құрамында алтыны бар кендерді барлау» жобасын іске асырудың және құзыретті органмен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты тапсырудың орынсыздығы туралы.

2021 жылғы 2 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселелер қаралды:

 1. «Sunlightinvestments» ЖШС пайдасына «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС жарғылық капиталындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 100% қатысу үлесін иеліктен шығару бойынша мәміле шарттарын өзгерту туралы
 2. «SiliconMining» ЖШС шикізат базасын ұлғайтуды көздейтін CAPEX жобасын (Күрделі салымдар жобалары) іске асыруды тоқтату туралы.
 3. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін өндіру және қайта өңдеу» жобасын басқару жоспарын қарау туралы (Стратегия 3.0)
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен оның еншілес компанияларының геологиялық барлау жобаларын жаңа редакциядағы басқару жөніндегі регламентін бекіту туралы
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019-2020 жылдарға арналған тұрақты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылдың екінші жартыжылдығы бойынша орындалуы туралы есепті қарау.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылға арналған тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылға арналған тәуекел-аппетитін бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының бос лауазымына кандидатураларды қарау
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019-2020 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылдың 4 тоқсанына орындалуы жөніндегі есепті қарау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы II-жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 12. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы

2020 жылғы 29 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-беп отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 8 мәселесі қаралды:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылға арналған Шоғырландырылған тіркелімі мен Тәуекелдер картасын бекіту туралы.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері үшін қызметтің уәжді түйінді көрсеткіштерін және олардың 2021 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.

3. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылға арналған кадр саясатын іске асыру жөніндегі есебін қарау.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы
29 қазандағы шешімімен (№09/18 хаттама) бекітілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған кадр саясатына өзгеріс енгізу туралы.

6. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жылдық есебін қарау.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

8. «Қызылорда облысындағы Шалқия кен орынында байыту фабрикасын сала отырып, полиметалл кенін өнеркәсіптік өндіру» жобасы бойынша Jorc деректері негізінде Шалқия жобасының түзетілген қаржы-экономикалық моделі мен инвестициялық меморандумын ұсыну туралы.

2020 жылғы 09 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-беп отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 19 мәселесі қаралды:

 1. 2020 жылдың 9 айында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020-2024 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (Даму жоспары) орындалуы туралы есепті қарау туралы.
 2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Қазақстан Фортескью» ЖШС бірлескен геологиялық барлау жобасының аясында Алматы облысындағы Қасқырмыс алаңында барлау жүргізуге 5 лицензияны тапсыру туралы.
 3. Инвестиция тарту туралы CBDO есебін қарау туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару регламентіне өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
 5. 2020 жылдың 3-тоқсанына арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуекелдері бойынша есепті қарау туралы.
 6. 2020 жылдың 3-тоқсаны корытындылары бойынша өзектендірілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шоғырландырылған Тіркелім және Тәуекелдер картасын бекіту туралы.
 7. 2020 жылдың 3-тоқсанына арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің әрекеті туралы есепті қарау.
 8. Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2020 жылғы 3-тоқсандағы қызметін бағалау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның жетекшісінің 2021 жылға арналған түйін қызмет көрсеткіштерін қарастыру.
 10. 2020 жылдың 3-тоқсанындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ комплаенс-офицерінің қызметі есебін қарау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ комплаенс-офицерін 2020 жылдың 2-тоқсаны үшін марапаттау мүмкіндігін қарастыру.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ комплаенс-офицерінің 2021 жылға арналған түйін қызмет көрсеткіштерін бекіту туралы.
 13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицері туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы.
 14. 2020 жылдың 3-тоқсанында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша іс-шаралар жоспарының орындалуы бойынша есепті қарау туралы.
 15. 2019 жылдың түйін қызмет көрсеткіштерін орындау негізінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу.
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің 2020-2021 жылдарға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.
 17. «SiliconMining» ЖШС, «Tau-KenTemir» ЖШС және «Алайғыр» ЖШС қадағалау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.
 18. «SiliconMining» ЖШС Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.
 19. «Алайғыр» БК» ЖШС Қадағалау кеңесінің қызметін қарастыру туралы.

2020 жылғы 05 қарашада «Тaý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 4 мәселесі қаралды:

1. «Тaý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (даму жоспарын) қарау.

2. «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту туралы.

3. «TKS Geology» ЖШС тарату туралы.

4. «Тaý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ аға тәуелсіз директорын сайлау туралы.

2020 жылғы 09 қазанда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 11 мәселесі қаралды:

1. 2020 жылдың 6 айындағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.

2. «Sunlight Investments» ЖШС пайдасына «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС жарғылық капиталындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 100% қатысу үлесін иеліктен шығаруды көздейтін LFP (М&А мәміле) жобасын мақұлдау туралы.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі Жол картасын бекіту туралы.

4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2020 жылға арналған қызметінің негізгі көрсеткіштерін қарау.

5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған бюджетін қарау туралы.

6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 1 жарты жылдық (1-2 тоқсан) жұмысы туралы есебін қарау.

7. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2020 жылғы 1 жартыжылдықтағы (1-2 тоқсан) қызметін бағалау.

8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Бизнесті дамыту жөніндегі Бас директоры –Басқарма мүшесінің тәлімгерлігі үшін қосымша ақы туралы.

9. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының қызметіне бағалау жүргізу жөніндегі 2020-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

10. Еуразиялық даму банкіндегі депозиттік шотта орналастырылатын «Алайғыр» БК» ЖШС ақшалай қаражатын кепілге беру және 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 819 кредиттік шарт бойынша берілген кепілдік қамтамасыз ету талаптарына өзгерістер енгізу туралы.

11. 2028 жылға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығаруға жататын «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ активтерінің тізбесін бекіту туралы.

2020 жылғы 27 тамызда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 16 мәселесі қаралды:

1. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қызметінің 2021-2025 жылдарға арналған стратегиялық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі мен есептеу әдістемесін бекіту туралы.

2. Алдын ала ТЭН сатысы аяқталғаннан кейін «Қарағанды облысындағы Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрамды к/о бірлесіп әзірлеу» жобасын іске асыру стратегиясын қарау.

3. «Taý-Ken Samuryq» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Орнықты даму саласындағы саясатын бекіту туралы.

4. 2020 жылғы екінші тоқсандағы 2019-2020 жылдарға арналған Орнықты дамуды енгізу жөніндегі «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің 2019 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы.

6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған жаңа редакциядағы нысаналы мәндерін бекіту туралы.

7. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2019 жылғы қызметі жөніндегі есепті қарау туралы.

8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.

9. 2020 жылғы 2-тоқсан қорытындысы бойынша Қоғамның шоғырландырылған тіркелімі мен Тәуекелдер картасын бекіту туралы.

10. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2019-2020 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылғы 2-тоқсандағы орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

11. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-дағы Контрагенттерді комплаенс-тексеру жөніндегі нұсқаулыққа толықтырулар енгізу туралы.

12. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2019 жылғы қызметі туралы есепті қарау туралы.

13. Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

14. «Taý-Ken Samuryq» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару жөніндегі регламентке өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

15. «TKS Geology» ЖШС жарғылық капиталын азайту туралы, «TKS Geology» ЖШС Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

16. 2020 жылдың I-жарты жылдығы бойынша «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Ақпаратты ашу үдерістерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есепті қарау.

2020 жылғы 28 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің төмендегі 10 мәселесі қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Даму стратегиясын өзектендіру туралы.
 2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және Scandivanadium Ltd.» арасындағы Term-sheet-ке Қосымшаға қол қоюды мақұлдау және жер қойнауын пайдалануға лицензияларды алуды мақұлдау туралы.  
 3. Зырян қорғасын комбинатының «Ескі» ТМТ қалдыққоймасы (LFP Жоба) жобасының басты көрсеткіштерін және «Eurasian minerals trade» ЖШС-мен әріптестік шарттарын түзетулерді мақұлдау туралы.      
 4. 2019 жылғы 22 шілдедегі №217-EL лицензиясы және 2020 жылғы 25 шілдедегі №229-EL лицензиясы бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын «Silicon Mining» ЖШС жарғылық капиталына беру туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарастыру.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2020 жылдың 1 жартыжылдығы бойынша қызметі туралы есепті қарастыру.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Жобаларды басқару жөніндегі Бас директоры және бизнесті дамыту жөніндегі Бас директоры қызметінің уәждемелік түйінді көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарының Қадағалаушы кеңестерінің құрамын өзгерту туралы. 
 9. Қызметті нормативтік реттеудің проблемалық мәселелері туралы.  
 10. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

2020 жылғы 30 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өткізілді, оның шеңберінде отырыс күн тәртібіндегі 15 мәселе қарастырылды:  

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2020 жылғы 3 айға орындалуы туралы есепті қарау.
 2. Жасалуына мүдделілік бар «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Қазмырыш» ЖШС-мен Зырян байыту комбинатының байыту қалдықтарының аумағында барлау мәселелерін реттеу туралы мәмілесін бекіту туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы саны мен ұйымдық құрылымын бекіту туралы. 
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесін тағайындау туралы.
 5. 2019 жылға қызметтің басты көрсеткіштерін орындау негізінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеу.     
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жеке қаражаттарын пайдалануды көздейтін Ақтөбе облысының Құндызды және Бершоғыр кенді аудандарында мыс пен ілеспе компоненттерді іздеу жөніндегі жобаны мақұлдау туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жеке қаражаттарын пайдалануды көздейтін Қарағанды облысының Берқара перспективтік кен орны мен Самомбет кен алаңындағы металдарды бағалау жөніндегі жобаны мақұлдау туралы.
 8. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында  полиметалл кендерін өндіру мен қайта өңдеу» жобасын іске асыру стратегиясын қарастыру. 
 9. «Қарағанды облысындағы Солтүстік қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесе пайдалану» жобасын іске асыру стратегиясын қарастыру.  
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «SH Minerals» ЖШС әріптестігі шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданындағы геологиялық барлау(LFP) жобасы бойынша тұжырымдаманы  бекіту.
 11. 2019 жылғы 10 сәуірдегі №70-EL лицензиясын тапсыруды мақұлдау туралы.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес компанияларының Геологиялық барлау жобаларын басқару жөніндегі регламентін бекіту туралы.
 13. «Tau-Ken Mining» ЖШС-ын тарату туралы.
 14. «Самұрық-Қазына» АҚ-ның 2019 жылы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-на жолдаған кіріс хат-хабарларын талдау нәтижелерін қарау туралы.
 15. «Tau-Ken Temir» ЖШС Бас директорына тәртіптік жаза қолдану туралы.

2020 жылғы 5 маусымда «Taý-Ken Samurýk» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 3 мәселесі қарастырылды:

1. Қарағанды облысындағы Берқара және Самомбет кен орындарын барлауға лицензия алу.

2. «Taý-Ken Samurýk» ҰТК» АҚ мен Scandivanadium Ltd арасында Term-sheet қол қоюды мақұлдау және жер қойнауын пайдалануға лицензиялар алуды мақұлдау туралы.

3. Ақтөбе облысының Құндызды және Бершоғыр кен аудандарында лицензиялар алу туралы.

2020 жылғы 20 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің іштей отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 16 мәселесі қаралды:

 1. 2019 жылдың 12 айында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019-2023 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 2. «KazzincHoldings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «KazzincHoldings» ЖШС қатысушысы ретіндегі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылғы таза табысын бөлу тәртібі және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің 2019 жылғы мөлшері туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «SH Minerals» ЖШС ынтымақтастығы шеңберінде Оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы геологиялық барлау жобасы (LFP) жөніндегі тұжырымдаманы мақұлдау туралы.
 5. Зырян қорғасын комбинаты «Старое» қалдыққоймасының ТМЖ жобасының (LFPЖоба) негізгі параметрлерін және «Eurasian minerals trade» ЖШС-мен ынтымақтастық шарттарын түзетуді мақұлдау туралы.
 6.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы Д.К. Юсупованың өкілеттігін тоқтату туралы
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ контрагент банктеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді белгілеу қағидаларының жаңа редакциясын бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кредиттік тәуекелдерді басқару қағидаларын бекіту туралы.
 9.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ COVID-19 коронавирусымен байланысты тәуекелдердің шоғырландырылған тіркелімін бекіту туралы
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2019 жылғы 4‑тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылға арналған ҚНК бекіту туралы.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитетінің құрамына сарапшыларды сайлау туралы.
 13. «Алайғыр» ЖШС Байқаушы кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысы лауазымының сипаттамасын және лауазымын (грейдін) бағалауды және лауазымдық жалақысының схемасын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының сандық құрамын айқындау туралы.
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасы мен мүшелері лауазымдарының сипаттамасын, лауазымдарының (грейдтерінің) бағалауын бекіту туралы.

2020 жылғы 12 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің іштей отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 28 мәселесі қаралды:

 1. СЕО тұрақты есебін қарау туралы.
 2. 2019 жылдың 12 айы үшін СFО тұрақты есебін қарау.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына шығару және бекіту.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2019 жылғы тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саласындағы ішкі нормативтік құжаттарды өзектілендіру туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2019 жылғы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ контрагенттерін комплаенс-тексеру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
 10. Басқарма мүшелері үшін қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың 2020 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 11. «Масальский ГОК» ЖШС және «Silicon Mining» ЖШС Байқаушы кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.
 12. «Северный Катпар»  ЖШС Байқаушы кеңесінің құрамын өзгерту туралы 
 13. «Северный Катпар» ЖШС Бас директоры туралы.
 14. «Silicon mining» ЖШС директорын сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 15. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің құрамын ұлғайту және жаңа мүшелерін сайлау туралы
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобының таланттарын басқару қағидаларын бекіту туралы.
 17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ кадр саясатын іске асыру жөніндегі 2019 жылғы есепті қарау туралы.
 18. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау туралы.
 19. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.
 20. «Казахстан Фортескью» ЖШС-мен ынтымақтастық шеңберінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ҚТҚ барлауға 47 лицензия алу туралы.
 21. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін өндіру және өңдеу» жобасының негізгі параметрлерін түзетулерін мақұлдау туралы.
 22. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.
 23. «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының және «Қазмырыш» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушысы ретіндегі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.
 24. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі 2019 жылғы II-жартыжылдықтағы есепті қарау.
 25. «Tau-Ken Mining» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 26. «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 27. «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 28. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен Xiamen Tungsten Co.Ltd арасындағы 2018 жылғы 22 қарашадағы мәміленің негізгі шарттары туралы келісімді (Term Sheet) бұзу туралы.

2017 ж. шешімдері

2016 ж. шешімдері

2015 ж. шешімдері

2014 ж. шешімдері

2013 ж. шешімдері