​Директорлар кеңесінің Комитеттері

Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерді қарауы және тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет пен Аудит жөніндегі комитет және Стратегиялық жоспарлау және тұрақты даму жөніндегі комитет жұмыс істейді.

Аудит жөніндегі комитет құрамы:

 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Димитрий Нугзарович Каландадзе– Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор
 • Әбдікәрім Әбжәлелұлы Зейнуллин – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы:

 • Әбдікәрім Әбжәлелұлы Зейнуллин – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор
 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Данияр Талғатұлы Шұғаев – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы

Стратегиялық жоспарлау және тұрақты даму жөніндегі комитеттің құрамы:

 • Димитрий Нугзарович Каландадзе  – Комитет төрағасы, аға тәуелсіз директор
 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Әбдікәрім Әбжәлелұлы Зейнуллин – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Данияр Талғатұлы Шұғаев – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы