​Директорлар кеңесінің Комитеттері

Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерді қарауы және тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет пен Аудит жөніндегі комитет және Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет жұмыс істейді.

Аудит жөніндегі комитет құрамы:

 • Хаирова Әсел Әнуарқызы  – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор
 • Зейнуллин Абдикарим Абжалелович – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы:

 • Зейнуллин Абдикарим Абжалелович – Комитет төрағасы
 • Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор
 • Хаирова Әсел Әнуарқызы – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Тулеушин Каныш Аманбаевич – Комитет мүшесі, Жалғыз акционер өкілі
 • Дукенова Маржан Бектургановна – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы
 • Мухатова Альмира Сергеевна – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы:

 • Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет төрағасы, аға тәуелсіз директор
 • Хаирова Әсел Әнуарқызы – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Зейнуллин Абдикарим Абжалелович – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Тулеушин Каныш Аманбаевич – Комитет мүшесі, Жалғыз акционер өкілі
 • Дукенова Маржан Бектургановна – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы
 • Утепов Мират Маратович – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы
 • Рахметов Сабигат Маратович – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы