​Директорлар кеңесінің Комитеттері

Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерді қарауы және тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет пен Аудит жөніндегі комитет және Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет жұмыс істейді.

Аудит жөніндегі комитет құрамы:

Нарбаева Айсұлу Жармұхаметқызы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор

Арсланова Зарина Фуатқызы – Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор

Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы:

Арсланова Зарина Фуатқызы – Комитет төрағасы, аға тәуелсіз директор

Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор

Нарбаева Айсұлу Жармұхаметқызы – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор

Адырбек Икрам Адырбекұлы – Комитет мүшесі, Жалғыз акционер өкілі

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеттің құрамы:

Каландадзе Димитрий Нугзарович – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор

Арсланова Зарина Фуатқызы – Комитет мүшесі, аға тәуелсіз директор

Нарбаева Айсұлу Жармұхаметқызы – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор

Адырбек Икрам Адырбекұлы – Комитет мүшесі, Жалғыз акционер өкілі

Дүкенова Маржан Бектұрғанқызы – Комитеттің дауыс беру құқығы жоқ сарапшысы