​Директорлар кеңесінің Комитеттері

Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерді қарауы және тиісті ұсыныстар әзірлеу үшін «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитет пен Аудит жөніндегі комитет және Стратегиялық жоспарлау және тұрақты даму жөніндегі комитет жұмыс істейді.

Аудит комитетінің құрамы:

 • Арманбай Сапарбайұлы Жұбаев – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Қуат Қайыргелдіұлы Ирубаев – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі

Тағайындау және сыйақы комитетінің құрамы:

 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Арманбай Сапарбайұлы Жұбаев – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Қуат Қайыргелдіұлы Ирубаев – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Әсет Кеңесбекұлы Махамбетов  – Комитеттің сарапшысы, дауыс беру құқығынсыз

Стратегиялық жоспарлау және тұрақты даму комитетінің құрамы:

 • Арманбай Сапарбайұлы Жұбаев – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор
 • Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев – Комитет мүшесі, тәуелсіз директор
 • Қуат Қайыргелдіұлы Ирубаев – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Кәрім Ғабитханұлы Жанасов – Комитет мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі
 • Әсет Кеңесбекұлы Махамбетов – Комитеттің сарапшысы, дауыс беру құқығынсыз