2021 жылғы мәмілелер

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 4 наурыздағы шешімімен (№07 -21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Өтелетін қарыз шартын жасасу мақұлданды. 

2021 жылғы 25 наурыздағы Шартқа сәйкес, 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қайтарылатын қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ -«Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№08 -21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Silicon mining»  ЖШС арасындағы Өтелетін қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 

2021 жылғы 26 наурыздағы Қосымша келісімге сәйкес,қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ -«Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

3. «Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ Басқармасының 2021 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен (№14-21 хаттама) «Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында ынтымақтастық туралы келісім жасасу мақұлданды.

2021 жылғы 19 сәуірдегі №11 Ынтымақтастық туралы келісім.

«Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 27 ақпандағы  шешімімен «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
«У.М. Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты» ЖШС арасында 2021 жылғы 27 шілдедегі Ынтымақтастық туралы меморандум жасасу мақұлданды.

Меморандумға сәйкес қолданылу мерзімі – қол қойылған күннен бастап үш жыл.

5. «Taý-Ken Samrýk» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 12 тамыздағы шешімімен (№28-21 хаттама) «Taý-Ken Samrýk» ҰТК» АҚ «TKS Geology» ЖШС және «Tau-Ken Mining» ЖШС арасындағы берешекті өтеу және міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы тәртібі туралы келісім туралы қорытынды мақұлданды.

Келісімге 2021 жылғы 19 тамызда қол қойылды, келісімнің мерзімі – 31.12.2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

2020 жылғы мәмілелер

2019 жылғы мәмілелер

2018 жылғы мәмілелер

2017 жылғы мәмілелер

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер