Мәмілелер

1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы шешімімен (№02 -23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2015 жылғы 11 наурыздағы №19 Шартқа 2023 жылғы 16 қаңтардағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 30 маусымға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы Басқармасының 2023 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен (№04-23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы мен «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС арасында жасалған 2022 жылғы 20 қазандағы №42 өтеулі қарыз шартына, 2022 жылғы 20 қазандағы №43  өтеулі қарыз шартына және 2022 жылғы 20 қазандағы №44 өтеулі қарыз шартына қосымша келісімдер мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы №42, 43, 44 шарттарға 2023 жылғы 3 ақпандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС сенімгерлік басқарушысы болып табылады.

3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы Басқармасының 20232 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен (№04-23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы мен  ЖШС арасындағы 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 өтеулі қарыз шартына қосымша келісім мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 шартқа 2023 жылғы 3 ақпандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 30 маусымға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы «Silicon Mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№20-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Масальский КБК» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасау мақұлданды.

2017 жылғы 25 желтоқсандағы №67 шартқа 2023 жылғы 30 наурыздағы қосымша келісімге сәйкес қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Масальский КБК» ЖШС-ның қатысушысы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 маусымдағы шешімімен (№ 16-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2015 жылғы 11 наурыздағы № 19 шартқа 2023 жылғы 19 маусымдағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 маусымдағы шешімімен (№ 16-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 39 шартқа 2023 жылғы 19 маусымдағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

7. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 шілдедегі (№ 34-23 хаттама) шешімімен  «Самұрық-Қазына» АҚ-ның «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-мен «Қазгеология» АҚ акцияларының 100% пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы шартқа қол қою арқылы мүдделілігі бар мәміле мақұлданды.

2023 жылғы 27 шілдедегі № 1681-U «Қазгеология» АҚ-ның акциясының 100% пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы шартқа сәйкес.

«Самұрық-Қазына» АҚ – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Жалғыз акционері.  

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 24 қазандағы шешімімен (№ 33-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасасу мақұлданды.
2023 жылғы 24 қазандағы Қосымша келісімге сәйкес 2015 жылғы 11 наурыздағы № 19 келісімге несие берілді.
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 02 қарашадағы шешімімен (№ 34-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Қазгеология» АҚ арасында өтеулі қарыз шартын жасасу мақұлданды.

2023 жылғы 21 қарашадағы №24 шартқа сәйкес қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ – «Қазгеология» АҚ-ның Жалғыз акционері.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 23 қарашадағы шешімімен (№ 37-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасау мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы шартқа 2023 жылғы 23 қарашадағы қосымша келісімге сәйкес  қарыз берілді және қарызды қайтару мерзімі 2024 жылғы 31 наурызға дейін ұзартылды.

 «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ – «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (№41-23 хаттама) «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында уақытша қаржылық көмек туралы шартқа қосымша келісім жасау мақұлданды.

2023 жылғы 21 желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес мерзім 2024 жылдың
31 желтоқсанына дейін ұзартылды.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№ 43-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Алайғыр» БК» ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасау мақұлданды.

2019 жылғы 11 сәуірдегі № 23 шартқа 2023 жылғы 29 желтоқсандағы қосымша келісімге сәйкес  қарыз берілді.

2020 жылғы 27 қазандағы № 52 шартқа 2023 жылғы 29 желтоқсандағы қосымша келісімге сәйкес  қарыз берілді.

2022 жылғы 27 мамырдағы № 14 шартқа 2023 жылғы 29 желтоқсандағы қосымша келісімге сәйкес  қарыз берілді.

 «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ – «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы.

13. «Taу-Keн Самрұқ» ҰТК» акционерлік қоғамы Басқармасының 2024 жылғы  01 ақпаңдағы шешімімен (№06-24 хаттама) «Taу-Keн Самрұқ» ҰТК» акционерлік қоғамы мен «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС арасында жасалған 2022 жылғы 20 қазандағы №42 өтеулі қарыз шартына, 2022 жылғы 20 қазандағы №43  өтеулі қарыз шартына және 2022 жылғы 20 қазандағы №44 өтеулі қарыз шартына қосымша келісімдер мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы №42, 43, 44 шарттарға 2024 жылғы 7 ақпандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Taу-Keн Самрұқ» ҰТК» акционерлік қоғамы «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС сенімгерлік басқарушысы болып табылады.

2022 жылғы мәмілелер

2021 жылғы мәмілелер

2020 жылғы мәмілелер

2019 жылғы мәмілелер

2018 жылғы мәмілелер

2017 жылғы мәмілелер

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер