Мәмілелер

1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 16 қаңтардағы шешімімен (№02 -23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2015 жылғы 11 наурыздағы №19 Шартқа 2023 жылғы 16 қаңтардағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 30 маусымға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы Басқармасының 2023 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен (№04-23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы мен «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС арасында жасалған 2022 жылғы 20 қазандағы №42 өтеулі қарыз шартына, 2022 жылғы 20 қазандағы №43  өтеулі қарыз шартына және 2022 жылғы 20 қазандағы №44 өтеулі қарыз шартына қосымша келісімдер мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы №42, 43, 44 шарттарға 2023 жылғы 3 ақпандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС және «Топаз-НС» ЖШС сенімгерлік басқарушысы болып табылады.

3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы Басқармасының 20232 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен (№04-23 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы мен  ЖШС арасындағы 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 өтеулі қарыз шартына қосымша келісім мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 шартқа 2023 жылғы 3 ақпандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 30 маусымға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы «Silicon Mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 28 наурыздағы шешімімен (№20-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Масальский КБК» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасау мақұлданды.

2017 жылғы 25 желтоқсандағы №67 шартқа 2023 жылғы 30 наурыздағы қосымша келісімге сәйкес қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Масальский КБК» ЖШС-ның қатысушысы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 маусымдағы шешімімен (№ 16-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2015 жылғы 11 наурыздағы № 19 шартқа 2023 жылғы 19 маусымдағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 маусымдағы шешімімен (№ 16-23 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 39 шартқа 2023 жылғы 19 маусымдағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

7. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2023 жылғы 13 шілдедегі (№ 34-23 хаттама) шешімімен  «Самұрық-Қазына» АҚ-ның «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-мен «Қазгеология» АҚ акцияларының 100% пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы шартқа қол қою арқылы мүдделілігі бар мәміле мақұлданды.

2023 жылғы 27 шілдедегі № 1681-U «Қазгеология» АҚ-ның акциясының 100% пакеті түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы шартқа сәйкес.

«Самұрық-Қазына» АҚ – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Жалғыз акционері.  

2022 жылғы мәмілелер

2021 жылғы мәмілелер

2020 жылғы мәмілелер

2019 жылғы мәмілелер

2018 жылғы мәмілелер

2017 жылғы мәмілелер

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер