ESG КӨРСЕТКІШТЕРІ

 

2021

2022

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

ЖО топтық саны

0

0

Өлім ЖО саны

0

0

Жұмыс уақытын жоғалтумен ЖО саны

0

0

Мердігерлермен ЖО саны

0

1

Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың саны

0

0

Қоршаған ортаны қорғау

Тікелей шығарындылар (мың тонна)

1,441

2,112

Жанама шығарындылар (мың тонна)

26,205

20,703

NOx шығарындылары (тонна)

30,6742

21,8164

SOx шығарындылары (тонна)

4,5

9,3076

Ұшпа органикалық қосылыстар (тонна)

21,8275

16,896

Қатты бөлшектер (тонна)

150,36

60,4928

Энергияны тұтыну (ГДж)

81 041,7

89 682,34

Тұтынылатын су көлемі (мың м3)

440,75

474,247

Ағызылатын судың көлемі (мың м3)

936,64

1180,81

Түзілетін қауіпті қалдықтардың көлемі (тонна)

20,88

39,18

Түзілетін қауіпті емес қалдықтардың көлемі (тонна)

925 410

940 632

Ұсынылған айыппұлдар сомасы (млн. теңге)

0

2,45

Төленген айыппұлдар сомасы (млн. теңге)

0

1,23

Қоршаған ортаны қорғауға арналған шығыстар (млн. теңге)

33,75

155,94

Әлеуметтік көрсеткіштер

Қызметкерлердің орташа тізімдік саны (адам)

842

551

Кадрлардың ауысуы (%)

14,8

16,7

Әйелдердің үлесі (%)

18

28

Ерлер үлесі (%)

82

72

Экономикалық көрсеткіштер

Құрылған Экономикалық құн (мың теңге)

Кірістер

724 217 524

944 758 469

Бөлінген экономикалық құны (мың теңге)

Операциялық шығындар

713 348

751 459

Жалақы және басқа да төлемдер, қызметкерлерге берілетін жеңілдіктер

2 160 846

 2 102 936

 

Салықтар Кірістер

207 815

190 398

Корпоративтік басқару

Директорлар кеңесі (адам саны)

6

6

Тәуелсіз директорлар

3

3

Директорлар Кеңесінде әйелдер үшін (%)

17

0

Басқарма (адам саны)

4

5

Басқармадағы әйелдердің үлесі (%)

0

20

Сәйкестік

Сыбайлас жемқорлық жағдайлары

0

0

«Жедел желі» бойынша өтініштер (саны)

7

18

* Көрсеткіштер «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ компаниялар тобын қамтиды