Тұрақты даму

Басқару тәсілі

«Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы өзінің сыртқы ортаға, экономикаға, қоғамға ықпалын сезінеді. Компания мүдделі тараптардың мүдделерін сақтай отырып, орнықты дамуды қамтамасыз ете отырып, ұзақ мерзімді перспективада оның тұрақтылығына нұқсан келтірмей стратегиялық мақсаттарға қол жеткізуге ұмтылады.

Компанияның тұрақты даму саласындағы принциптері Корпоративтік басқару кодексінде анықталған және мыналарды қамтиды: ашықтық, есептілік, ашықтық, этикалық мінез-құлық, мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтеу, заңдылық, адам құқықтарын сақтау, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу, жеке мысал.

БҰҰ ТДМ

Taý-Ken Samuryq Біріккен Ұлттар Ұйымының орнықты даму саласындағы жаһандық мақсаттарына (БҰҰ ТДМ) қол жеткізуге үлес қосуға ұмтылады.

Компания өзінің назарын келесі мақсаттарға аударады:

Компания санитарлық-тұрмыстық жағдайларды жақсарту, жарақаттанудың, технологиялық бұзушылықтардың болмауы, зиянды және қауіпті өндірістік факторларды азайту, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау мақсатында тұрақты негізде жұмыс жүргізеді

Қызмет ерекшелігін ескере отырып, Біз гендерлік теңдікті қамтамасыз етуге және компаниядағы әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге ұмтыламыз.

Біздің басымдығымыз: толық және нәтижелі жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету; лайықты жұмыспен қамтамасыз ету; жынысына қарамастан бірдей құнды еңбекке ақы төлеу; еңбек құқықтарын қорғау; сенімді және қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау.

Біз ұзақ уақыт бойы халықтың мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін сенімді инфрақұрылым құрудың маңыздылығы мен жауапкершілігін сезінеміз және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін геологиялық барлау саласындағы инновацияларға жәрдемдесуге ұмтыламыз.

Компанияның мынадай міндеттемелері қоршаған ортаны қорғау саласындағы мақсаттарды белгілеудің негізі болып табылады: Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау; осындай әсердің салдарларын жою жөніндегі шаралар алдында қоршаған ортаға теріс әсердің алдын алу жөніндегі алдын алу шараларын қамтамасыз ету; қоршаған ортаға әсерді кешенді бағалау; қоршаған ортаға теріс әсердің тәуекелдерін барынша азайту; қоршаған ортаға теріс әсердің залалынан келтірілген зиянды өтеу; ашық коммуникациялар, хабардар болу және тұрақты есептілік; қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару жүйесі мен көрсеткіштерді тұрақты жақсарту; авариялар мен штаттан тыс жағдайлар кезінде қоршаған ортаның ластану тәуекелдерін барынша азайту мақсатында барлық өндірістік жабдықтардың авариясыз жұмыс істеуі және пайдаланылуы. Экологиялық саясатты іске асыру мақсатында Компания оларды мердігерлік ұйымдардың орындауын талап етеді.

Мақсаттарға қол жеткізудегі адалдық, құрмет және табандылық мәдениеті біздің сыртқы және ішкі барлық іскерлік қатынастарымыз бен өзара іс-қимылдарымызға қолданылады. Біздің құндылықтарымыз: қауіпсіздік, команда, меритократия, үнемі жетілдіру, адалдық және құрмет. Компанияда барлық қызметкерлер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша міндетті реттеуші талаптар мен үздік халықаралық тәжірибенің сақталуын қамтамасыз ететін және халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнес жүргізу үшін жағдай жасайтын комплаенс функциясы бар.

Корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік

«Самұрық-Қазына» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасы шеңберінде «Самұрық-Қазына» компаниялар тобының қайырымдылығының бірыңғай операторы болып табылатын «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қоры құрылды.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қызметі мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және қоғамдық және әлеуметтік саясат саласындағы сарапшылардың жәрдемдесуімен жүзеге асырылады.

«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қызметі туралы толығырақ www.sk-trust.kz сайтынан білуге болады

Мүдделі тараптар

Компанияның мақсаттарына қол жеткізудің негізгі факторларының бірі жоспарланған және дәйекті іс-шаралар жүйесін іске асыру арқылы мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимыл жасау болып табылады. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының стейкхолдерлермен өзара іс-қимылы мынадай принциптер негізінде жүргізіледі: мүдделі тараптардың мүдделерін, пікірлері мен қалауларын құрметтеу және есепке алу, қабылданған міндеттемелерді уақтылы және тұрақты түрде хабарлау, жауапты орындау.