Инвесторлар туралы ақпарат

Discovery Ventures
Kazakhstan
«SH Minerals» ЖШС«Eurasian minerals trade» ЖШСFortescue Metals Group Ltd.
Жамбыл, Қарағанды,
Шығыс Қазақстан облыстарындағы
«Дальний», «Ново1»,
«Ново2» геологиялық барлау жобалары
Түркістан облысы
Созақ ауданындағы
геологиялық барлау жобасы
Зырян қорғасын
комбинатының
қалдық қоймасындағы «Старое»
термомеханикалық өңдеуі
Қарағанды облысындағы геологиялық барлау жобасы
20%20%10%20%