Есептер мен нәтижелер

Жылдық есептер

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2020 жылғы қызметі туралы есеп

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылғы қызметі туралы есеп

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2018 жылғы қызметі туралы есеп

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2017 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


 

«Тау-Кен Самұрық» 2016 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2016 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2016 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2016 жылғы ЕСЕБІ


 

«Тау-Кен Самұрық» 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕП


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Ішкі аудит комитетінің 2015 жылғы қызметі туралы ЕСЕБІ


 

Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2015 жылғы Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет қызметі туралы ЕСЕП


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2015 жылғы ЕСЕБІ


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Тағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің 2014 жылғы қызметі туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің стратегиялық жоспарлау және инвестициялар бойынша Комитетінің есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлің қоғамының 2013 жылғы есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Корпоративтік басқару кодексі қағидаттарын ұстану туралы есеп


 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2012 жылғы есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2011 жылғы есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2010 жылғы есебі


 

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2009 жылғы есебі

Жылдық қаржылық есептілік

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2020 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік
 

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік

 

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік тәуелсіз аудиторлардың есебімен бірге


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2011 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2010 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2009 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілік

Аралық есептер


 

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 30 маусымына дейінгі 6 ай аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 30 маусымына дейінгі 6 ай аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылдың 30 маусымына дейінгі 6 ай аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 3 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік

 
 

 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 3 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 3 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы 9 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы 3 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы 9 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылдың 6 айындағы аралық қысқартылған шоғырландырылған (аудитті емес) қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылғы І тоқсандағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 9 айдағы қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 6 айдағы аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы І жартыжылдықтағы қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2013 жылғы 1 тоқсандағы қаржылық есептілік


 

Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы 9 айдағы қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы І жартыжылдықтағы қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2012 жылғы І тоқсандағы қаржылық есептілік


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2011 І жартыжылдықтағы қаржылық есептілік

Қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептер

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 12 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2020 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 1-тоқсаны бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат

«Taý-Ken Samuryq» АҚ 2019 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2019 жылдың 1-тоқсаны бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2018 жылғы І тоқсандағы нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2017 жылдың 3 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 9 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2016 жылғы І тоқсандағы нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы ақпарат


 

АО «Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шарушылық қызметінің 2015 жылғы 9 айдағы нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2014 жылғы нәтижелілігі туралы ақпарат


 

АО «Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шарушылық қызметінің 2014 жылғы 9 айдағы нәтижелері туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2014 жылдың 6 айындағы қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2014 жылғы 1 тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы 9 айдағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы І жартыжылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат

 
 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2013 жылғы І тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы 9 айдағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы І жарты жылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2012 жылғы І тоқсандағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2011 жылғы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2011 жылғы І жартыжылдықтағы қорытындылары туралы ақпарат


 

«Тау-Кен Самұрық» АҚ қаржы-шаруашылық қызметінің 2010 жылғы қорытындылары туралы ақпарат