Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі

Кәрім Ғабитханұлы Жанасов

Директорлар кеңесінің төрағасы

Бахыт Амангелдіұлы Чирчикбаев

Директорлар кеңесінің мүшесі


Әділғазы Сәдуақасұлы Бергенев

Тәуелсіз директор,
Директорлар кеңесінің мүшесі

Қуат Қайыргелдіұлы Ирубаев

Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционер мүдделерінің өкілі


Мират Маратұлы Өтепов

Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің мүдделерінің өкілі