Қоршаған ортаны қорғау

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы табиғатты ұтымды пайдалану стратегиясын үлкен жауапкершілікпен орындауда. Біз Компанияның өндірістік объектілерінің әсеріне шалдығатын өңірлерде қоршаған орта мен халық денсаулығының жай-күйіне жауапкрешілік үлесін қабылдаймыз.

Өз қызметімізді жоспарлау және іске асыру барысында біз Ұжымдық экологиялық саясаттың негізгі қағидаттарын сақтаймыз:

  • Қазақстан Республикасының табиғатты қорғау заңнамасымен белгіленген талаптар мен нормаларға сәйкестікті қамтамасыз ету
  • Қоршаған ортаның ластануы мен оған кез келген түрде зақым келтірудің алдын алу шараларының міндеттілігі
  • Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қолда бар технологияларын тұрақты жетілдіру және жаңа технологияларын енгізу
  • Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және табиғатты қорғау қызметін жүргізу мәселелерін жүйелі және кешенді шешу
  • Экологиялық ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігі

Экологиялық саясаттың негізгі қағидаттарын іске асыру үшін Компания мынадай міндеттерді қабылдайды:

  • Экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау бойынша қызметті қажетті ресурстармен қамтамасыз ету
  • Басқарушылық және инвестициялық шешімдерді экологиялық басымдықтарды ескере отырып, қабылдау
  • Инвестициялық жобаларды іске асыру кезінде қоршаған ортаға теріс әсер тәуекелдерін барынша азайту
  • Компания мен еншілес ұйымдардың өндірістік қызметіне экологиялық мониторинг пен аудитті тұрақты негізде жүргізу
  • Компания мен оның еншілес ұйымдарының қызметіне байланысты экологиялық ақпараттың барынша қолжетімділігін қамтамасыз ету

Кез келген қызметті жоспарлау кезінде біз оның қоршаған ортаға әсерін бағалауды (ҚОӘБ) жүргіземіз. ҚОӘБ барлық жобалары мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтеді және олармен әкімдіктердің сайттарында танысуға болады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Экологиялық саясаты