Корпоративтік басқару практикасы

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-дағы корпоративтік басқару жүйесі тиісті басқару мен бақылауды, сондай-ақ атқарушы орган, Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер («Самұрық-Қазына» АҚ) мен стейкхолдерлер арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндей етіп құрылған. Корпоративтік басқару жүйесі ұзақ мерзімді құнды өсіруге және орнықты дамуға бағытталған. Корпоративтік басқарудың негізі – тиімділік, жеделдік және ашықтық. Корпоративтік басқару құрылымымен толығырақ Корпоративтік басқару – Құрылым бөлімінде танысуға болады.

«Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

Компанияның қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады, тәуелсіз директорлар институттары мен Директорлар кеңесінің комитеттері белсенді жұмыс істейді.

Компанияда корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі, комплаенс-офицер мен Омбудсмен жұмыс атқарады.

Басқарма алқалы атқарушы орган болып табылады. Компанияның ұйымдық құрылымымен толығырақ Компания – Ұйымдық құрылым бөлімінде танысуға болады.

 

2022 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік басқарудың негізгі іс-шаралары:

  • Директорлар кеңесінің құрамы қайта сайланды
  • 2022 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалу дәрежесі – 94%
  • Директорлар кеңесін өзін-өзі бағалау әдісімен бағалау жүргізілді
  • Директорлар кеңесінің жанынан Стратегиялық жоспарлау және орнықты даму комитеті құрылды.
  • Басқарма Төрағасы Taý-Ken Samuryq Тағайындалды
  • Директорлар кеңесінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты әзірленді
  • Taý-Ken Samuryq пен оның еншілес компанияларының ішкі нормативтік құжаттары өзектендірілді, оның ішінде Taý-Ken Samuryq Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді