Корпоративтік басқару практикасы

Компанияда «Taý-Ken Samuryq» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту саясаты қолданылады, оның мақсаты Директорлар кеңесі мүшелерінің дағдылары мен біліктілігін дамытудың жүйелі, құрылымдалған және ашық тетігін енгізу және егер Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап еткен жағдайда олардың сыртқы сарапшыларды тарту құқықтарын іске асыру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігі мен шешімдерінің салмақтылығын арттыру болып табылады.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту саясатына сәйкес тәуелсіз директор өз біліктілігін Компанияның қаражаты есебінен арттыруға құқылы.

2020 жылғы 7 тамызда Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелері «Компанияның жоғары басшылығы үшін орнықты дамуды басқару саласындағы үздік әлемдік практика» тренингіне қатысты.