Корпоративтік басқару практикасы

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-дағы корпоративтік басқару жүйесі тиісті басқару мен бақылауды, сондай-ақ атқарушы орган, Директорлар кеңесі, Жалғыз акционер («Самұрық-Қазына» АҚ) мен стейкхолдерлер арасындағы өзара қарым-қатынас жүйесін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндей етіп құрылған. Корпоративтік басқару жүйесі ұзақ мерзімді құнды өсіруге және орнықты дамуға бағытталған. Корпоративтік басқарудың негізі – тиімділік, жеделдік және ашықтық. Корпоративтік басқару құрылымымен толығырақ Корпоративтік басқару – Құрылым бөлімінде танысуға болады.

«Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» АҚ болып табылады.

Компанияның қызметіне жалпы басшылықты Директорлар кеңесі жүзеге асырады, тәуелсіз директорлар институттары мен Директорлар кеңесінің комитеттері белсенді жұмыс істейді.

Компанияда корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі, комплаенс-офицер мен Омбудсмен жұмыс атқарады.

Басқарма алқалы атқарушы орган болып табылады. Компанияның ұйымдық құрылымымен толығырақ Компания – Ұйымдық құрылым бөлімінде танысуға болады.

2021 жылдың қорытындысы бойынша корпоративтік басқарудың негізгі сәттері:

  • «PricewaterhouseCoopers» тәуелсіз консультанты компаниядағы корпоративтік басқару жүйесін диагностикалауды жүргізді, оның нәтижелері бойынша компанияның корпоративтік басқару рейтингі оның әрбір бөлімі бойынша «ВВ» құрады.
  •  2021 жылы Корпоративтік басқаруды жетілдіру жоспарының орындалу дәрежесі – 90%.
  •  Жылдық есепте ақпаратты ашу бойынша, 2022 жылға арналған LSE, АХҚО (Лондон қор биржасы, Астана халықаралық қаржы орталығы) листинг қағидаларының талаптарына сәйкес корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді.
  •  Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығын шектеу және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігін болдырмау үшін ішкі бақылау ережелері әзірленіп, бекітілді.