Дивидендтер

«Таý-Ken Samuryq» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамның еншілес ұйымдарға қатысты 2011-2013 жылдарға арналған дивидендтік саясаты, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2009 жылғы 30 шілдедегі шешімімен бекітілген, №72/09 хаттама, «Самұрық-Қазына» АҚ еншілес ұйымдарға қатысты 2011-2013 жылдарға арналған дивидендтік саясатына сәйкес әзірленді.

Дивидендтік саясат, «Таý-Ken Samuryq» ҰТК АҚ тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері қызметінің акциялар пакеттері немесе таза табысы «Таý-Ken Samuryq» ҰТК АҚ тиесілі дивидендтерді төлеу мәселелері бойынша, дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестері) елуден астам пайызы «Таý-Ken Samuryq» ҰТК АҚ (бұдан әрі –Компания) меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тиесілі заңды тұлғалармен «Таý-Ken Samuryq» ҰТК АҚ өзара қарым-қатынасы негізін белгілейді.

Қарым-қатынастар негізі, Компанияның таза табысын бөлу және оларды дамудың ұзақ мерзімдік стратегиясын бекіту негізінде, сондай-ақ олардың қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындысын шығару жөніндегі жұмыстары шеңберінде, акционерлік қоғамдардың басқару органдарынан (директорлар кеңесі) немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің атқарушы (жеке дара немесе алқалы) органдарынанкелген ұсыныстарын қайта инвестициялау ескеріле отырып әзірленеді. Компания осы Дивидендтік саясат негізінде, коммерциялық ұйымдарды қоспағанда, өзінің еншілес және тәуелсіз ұйымдарымен олардың өзара қарым-қатынасын регламенттейтін құжаттары, белгіленген тәртіппен әзірленеді және бекітіледі.

Акциялар және дивидендтер туралы ақпарат:

«Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабын орындау мақсатында Қоғамның Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  АҚ  2022 жылғы 13 мамырда қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

2022 жылғы 19 мамырда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ акциялар бойынша дивидендтердің бір бөлігін төледі.

2022 жылғы 07 шілдеде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ акциялар бойынша дивидендтердің бір бөлігін төледі.

 1. Жалғыз акционерге төленуге жататын дивидендтердің жалпы сомасы —
  88 819 162 042,65 тенге (сексен сегіз миллиард сегіз жүз он тоғыз миллион жүз алпыс екі мың қырық екі) теңге 65 (алпыс бес) тиын;
 2. Жалғыз акционерге іс жүзінде төленген дивидендтердің жалпы сомасы — 88 819 162 042,65 тенге (сексен сегіз миллиард сегіз жүз он тоғыз миллион жүз алпыс екі мың қырық екі) теңге 65 (алпыс бес) тиын;
 3. Акциялар бойынша осы дивидендтер төленген кезең: 2021 жыл;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 17/10-үй, «Жасыл орам» БО;

Банктік деректемелері: БСН 090240000101, ЖСК KZ696010111000044877, БСК/SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ»;

2021 жылға бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері:
245 328,36 (екі жүз қырық бес мың үш жүз жиырма сегіз) теңге;

Дивидендтерді төлеуді бастау күні: 2022 жылғы 19 мамыр;

Дивидендтерді төлеудің аяқталу күні: 2022 жылғы 13 тамыз;

Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда.

***

«Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy» АҚ (бұдан әрі – Қоғам)» «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабын орындау мақсатында Қоғамның Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  АҚ  2021 жылғы 24 мамырда қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

2021 жылғы 24 мамырда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ акциялар бойынша дивидендтер төлеуді аяқтады.

 1. Жалғыз акционерге төленуге жататын дивидендтердің жалпы сомасы — 45 536 998 793 (қырық бес миллиард бес жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың жеті жүз тоқсан үш) теңге 58 (елу сегіз) тиын;
 2. Жалғыз акционерге іс жүзінде төленген дивидендтердің жалпы сомасы — 45 536 998 793 (қырық бес миллиард бес жүз отыз алты миллион тоғыз жүз тоқсан сегіз мың жеті жүз тоқсан үш) теңге 58 (елу сегіз) тиын;
 3. Акциялар бойынша осы дивидендтер төленген кезең: 2020 жыл;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Е10 көшесі, 17/10-үй, «Жасыл орам» БО;

Банктік деректемелері: БСН 090240000101, ЖСК KZ696010111000044877, БИК/SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ»;

2020жылға бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 155 476 (жүз елу бес мың төрт жүз жетпіс алты) теңге34 (отыз төрт) тиын;

Дивидендтерді төлеуді бастау күні: 2021жыл 01 маусым;

Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда.

***

«Таý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабын орындау мақсатында Қоғамның Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры»  АҚ  2020 жылғы 18 мамырда қызметінің қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

2020 жылғы 19 мамырда «Таý-Ken Samuryq» UTK» АҚ акциялар бойынша дивидендтер төлеуді аяқтады.

 1. Жалғыз акционерге төленуге жататын дивидендтердің жалпы сомасы — 30 254 000 000 (отыз миллиард екі жүз елу төрт миллион) теңге;
 2. Жалғыз акционерге іс жүзінде төленген дивидендтердің жалпы сомасы — 30 254 000 000 (отыз миллиард екі жүз елу төрт миллион) теңге;
 3. Акциялар бойынша осы дивидендтер төленген кезең: 2019 жыл;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Е10 көшесі, 17/10-үй, «Жасыл орам» БО;

Банктік деректемелері: БСН 090240000101, ЖСК KZ696010111000044877, БИК/SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ»;

2019 жылға бір қарапайым акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері: 103 295 (бір жүз үш мың екі жүз тоқсан бес) теңге 81 (сексен бір) тиын;

Дивидендтерді төлеуді бастау күні: 2020 жыл 19 мамыр;

Дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны: Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда.

***

«Таý-Ken Samuryq» UTK АҚ «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23-бабын орындау үшін Қоғамның Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ 2019 жылғы 20 мамырда қызмет қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлеу шешімін қабылдағанын хабарлайды.

2019 жылғы 29 мамырда «Таý-Ken Samuryq» ұлттық тау-кен компаниясы акциялар бойынша дивидендтер төлеуді аяқтады.

1. Жалғыз акционерге төленуі тиіс дивидендтердің жалпы сомасы – 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге;

2. Жалғыз акционерге нақты төленген дивидендтердің жалпы сомасы – 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге;

3. Акциялар бойынша осы дивидендтер төленген кезең: 2016 жыл және 2018 жыл;

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Астана қаласы, Е10-көшесі, 17/10-үй, «Жасыл квартал» БО;

Банктік деректемлері: БСН 090240000101, ЖСК KZ696010111000044877, БСК/SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

2018 жылғы бір қарапайым акция үшін дивиденд мөлшері: 150522 (бір жүз елу мың бес жүз жиырма екі) теңге 23 (жиырма үш) тиын;

2016 жылғы бір қарапайым акция үшін дивиденд мөлшері: 54 334 (елу төрт мың үш жүз отыз төрт) теңге 93 (тоқсан үш) тиын;

Дивидендтер төлеуді бастаған күн: 2019 жылғы 29 мамыр;

Дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны: ақшалай түрде Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік есеп шотына қолма қол ақшасыз аудару жолымен.

***

Қоғамның Жалғыз акционері – «Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ 2018 жылғы 3 қыркүйектегі (№25/18 хаттама) шешіміне сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 24 шілдедегі (№22-17) және Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 14 мамырдағы (№14/18) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілді.

1) Жалғыз акционерге төленуі тиіс дивидендтің жалпы сомасы – 60 000 000 000 (алпыс миллиард) теңге;

2) Акциялар бойынша осы дивидендтер төленген кезең; 2016 және 2017 жылдар;

1. орналасқан жері:ҚазақстанРеспубликасы, индекс 010000, Астана қаласы, Е10 көшесі, 17/10 үй, «Жасыл квартал» БО;

2. банктік деректемелері: БСН 090240000101, ЖСК KZ696010111000044877, БСК/SWIFT HSBKKZKX,«Қазақстан Халық банкі» АҚ;

3. 2017 жылғы бір қарапайым акция есебімен дивиденд мөлшері:193 250 (бір жүз тоқсан үш мың екі жүз елу) теңге 22 (жиырма екі) тиын;

4. 2016 жылғы бір қарапайым акция есебімен дивиденд мөлшері:11 606 (он бір мың алты жүз алты) теңге 94 (тоқсан төрт) тиын.

5. дивидендтерді төлеу басталған күн: 2018 жылғы 18 мамыр;

6. дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны:Қоғамның Жалғыз акционерінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолыменақшалай нысанда.

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ, 2018 жылғы 18 мамырдаакциялар бойынша дивидендтер төлеуді аяқтады.

1) Дивидендтердің Жалғыз акционерге төленуі тиіс жалпы сомасы – 45 000 000 000 (қырық бес миллиард) теңге;

2) Дивидендтердің Жалғыз акционергетөленген нақты жалпысомасы – 45 000 000 000 (қырық бес миллиард) теңге;

3) Акцияларбойыншабұл дивидендтердің нақты төленген кезеңі: 2017 жыл;

***

«ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» ҰЛТТЫҚ ТАУ-КЕН КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМАСЫ

«Тау-Кен Самұрық» Ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам), Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 23 бабына сүйене отырып, жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 2017 жылғы қызмет нәтижелері бойынша Қоғамның жәй акциялар дивидендтерін төлеуге 2018 жылғы 14 мамырда шешім қабылдағанын хабарлайды.

1)«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индексі 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 8, «Б» блогы;

Банктік деректемелері: БСН 090240000101 ЖСК, KZ696010111000044877, БСК/SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;

2) дивидендтердің төленетін кезеңі – 2017 жыл;

3) бір жай акцияның есепке шаққандағы дивидендтің көлемі– 153 642 (жүз елу үш мың алты жүз қырық екі) теңге 87 (сексен жеті) тиын;

4) дивидендтерді төлеудің басталу күні – 18 мамыр 2018 жылы;

5) дивидендтерді төлеудің тәртібі және түрі – ақшалай түрде, қолма-қол ақшасыз аудару арқылы Жалғыз акционердің банктік шотына.

***

2016 жылғы дивидендтер туралы ақпарат

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 24 шілдедегі шешіміне сәйкес (№22/17 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы, 2016 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша таза табыс табуына байланысты, 5 617 478 100 (бес миллиард алты жүз он жеті миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың бір жүз) теңге мөлшеріндегі шоғырландырылған таза табыстың 15% «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің дивидендтерін төлеу үшін жіберуге шешім қабылдады.

2015 жылғы дивидендтер туралы ақпарат

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы сырттай отырысының 2016 жылғы 16 мамырдағы №16/16 хаттамасына сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы, 2015 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шығыны болуына байланысты, 2015 жылдың қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жай акцияларына дивидендтер есептемеуге және төлемеуге шешім қабылдады.

2014 жылғы дивидендтер туралы ақпарат

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 26 маусымдағы шешіміне сәйкес (№28/15 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы, 2014 жылғы қызметтің қорытындысы бойынша таза табыс табуына байланысты, 22 066 650 (жиырма екі миллион алпыс алты мың алты жүз елу) теңге мөлшеріндегі шоғырландырылған таза табыстың 15% «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Жалғыз акционерінің дивидендтерін төлеу үшін жіберуге шешім қабылдады.

2013 жылғы дивидендтер туралы ақпараттар

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы сырттай отырысының 2014 жылғы 29 мамырдағы №26/14 хаттамасына сәйкес, 2013 жылғы қызмет нәтижелері бойынша «Тау-Кен Самұрық» АҚ 1 669 718 000 (бір миллиард алты жүз алпыс тоғыз миллион жеті жүз он сегіз мың) теңге мөлшеріндегі ұластырылған таза пайданың қолда болуына байланысты, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы 250 457 700 (екі жүз елу миллион төрт жүз елу жеті мың жеті жүз) теңге мөлшеріндегі ұластырылған таза пайданың 15% Қоғамның Жалғыз акционерінің төлеміне бөлуге шешім қабылдады.

2012 жылғы дивидендтер туралы ақпараттар

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы сырттай отырысының 2012 жылғы 12 маусымдағы №26/12 хаттамасына сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы, 2011 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ шығыны болуына байланысты, 2011 жылдың қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ жай акцияларына дивидендтер есептемеуге және төлемеуге шешім қабылдады.

2011 жылғы дивидендтер туралы ақпараттар

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы сырттай отырысының 2013 жылғы 17 маусымдағы №32/13 хаттамасына сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы, 2012 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ шығыны болуына байланысты, 2012 жылдың қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ жай акцияларына дивидендтер есептемеуге және төлемеуге шешім қабылдады.

2010 жылғы дивидендтер туралы ақпараттар

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы сырттай отырысының 2011 жылғы 27 маусымдағы №29/11 хаттамасына сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ Басқармасы, 2010 жылғы қызметінің қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ шығыны болуына байланысты, 2010 жылдың қорытындылары бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚжай акциялары бойынша дивидендтер есептемеуге және төлемеуге шешім қабылдады. Жоспарлы шығын, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ инвестициялық жобаларды іске асырудың бастапқы кезеңінде тұрғанына байланысты негізгі қызмет түрлерінен табыстың жоқтығымен түсіндіріледі.