Сатып алуларАты Басталуы Соңы Категория
«Silicon mining» үшін 2023 жылға арналған арнайы рәсімді қолдана отырып ТЖҚ сатып алудың жоспары (2023 жылғы 15 тамыздағы өзгерістермен)
«Silicon mining» үшін 2023 жылға арналған арнайы рәсімді қолдана отырып ТЖҚ сатып алудың жоспары (2023 жылғы 20 шілдеге өзгерістермен)
Ерекше тәртіп бойынша «Алайғыр» БК» ЖШС тауарларды жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспары
«Акмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама
«Ақмолит» ЖШС, Мархит ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС, «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес 2022, 2023, 2024 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша бір көзден ұйымның қызметтерін кейіннен сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы хабарлайды
«Taỳ-Ken Samuryq» ulttyq taỳ-ken kompanıasy» АҚ бойынша 2023 және одан кейінгі жылдарға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары
«Silicon Mining» ЖШС Аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама
«Silicon Mining» ЖШС 2023 жылға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып ТЖҚ сатып алу жоспары
«Silicon Mining» ЖШС-ның қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы хабарландыру 12.12.2022 04.01.2023
«Северный Катпар» ЖШС Аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама
«Северный Катпар» ЖШС-ның 2022 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық қызметтерді сатып алу туралы хабарландыру 20.10.2022 9.11.2022 ЕТҰ сатып алулары
«Тау-Кен Самұрық»ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ бойынша 2022 жылға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жылдық Жоспары
Әлеуетті жеткізушілерге арналған ақпарат
Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес дайындалған «Silicon mining» ЖШС қаржылық есеп беру аудитін өткізу бойынша аудиторлық қызметтер көрсету сатып аплу жонинде Хабарлама 2019-11-04 08:30:00 2019-11-18 18:00:00
ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» 2018-06-26 09:00:00 2018-07-04 12:00:00