Сатып алуларАты Басталуы Соңы Категория
«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен оның еншілес ұйымдары: «Тапсырыс берушілер» деп аталатын «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Қазгеология» АҚ, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Алайғыр» БК» ЖШС 2025-2027 жылдарға аудиторлық қызмет көрсету үшін Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға шақырады, олардың толық сипаттамасы Аудиторлық ұйымды таңдау рәсіміне қатысуға сұрау салуда көрсетіледі.
«Silicon Mining» ЖШС 2024 жылға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып ТЖҚ сатып алу жоспары
«Silicon Mining» ЖШС аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындыларының хаттамасы
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық – Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалардың (бұдан әрі – тәртіп) сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес «Казгеология» АҚ, 2023, 2024, 2025 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша бір көзден ұйымның қызметтерін кейіннен сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды Таңдау рәсімінің өткізілетіні туралы хабарлайды.
«Казгеология» АҚ 2024 және одан кейінгі жылдарға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып ТЖҚ сатып алу жоспары
«Северный Катпар» ЖШС аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама
Аудиторлық және ілеспе қызметтер көрсетудің Тапсырушысы болып табылатын «Silicon mining» ЖШС «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 3 наурыздағы шешімімен бекітілген (№ 193 хаттама) «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама иелік ететін Меншік немесе сенімгерлік бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ заңды тұлғалардың сатып алу тәртібіне аудиторлық ұйымды таңдау тәртібі (№ 13 қосымша) негізге ала отырып, келесі көлемде және келесі шарттарда аудиторлық және ілеспе қызметтер көрсету үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау Рәсімдерін өткізу туралы жариялайды:
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық – Қазына» АҚ-ға тиесілі заңды тұлғалардың (бұдан әрі – тәртіп) сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес «Северный Катпар» ЖШС,  2023 жылғы қаржылық есептілік аудиті бойынша бір көзден ұйымның қызметтерін кейіннен сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды Таңдау рәсімінің өткізілетіні туралы хабарлайды.
«Silicon mining» үшін 2023 жылға арналған арнайы рәсімді қолдана отырып ТЖҚ сатып алудың жоспары (2023 жылғы 15 тамыздағы өзгерістермен)
«Silicon mining» үшін 2023 жылға арналған арнайы рәсімді қолдана отырып ТЖҚ сатып алудың жоспары (2023 жылғы 20 шілдеге өзгерістермен)
Ерекше тәртіп бойынша «Алайғыр» БК» ЖШС тауарларды жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жоспары
«Акмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама
«Ақмолит» ЖШС, Мархит ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС, «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес 2022, 2023, 2024 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша бір көзден ұйымның қызметтерін кейіннен сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы хабарлайды
«Taỳ-Ken Samuryq» ulttyq taỳ-ken kompanıasy» АҚ бойынша 2023 және одан кейінгі жылдарға арналған ерекше тәртіпті қолдана отырып, тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары
«Silicon Mining» ЖШС Аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама