«Северный Катпар» ЖШС аудиторлық ұйымын таңдау рәсімінің қорытындылары туралы Хаттама