2021 жылғы мәмілелер

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 4 наурыздағы шешімімен (№07 -21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Өтелетін қарыз шартын жасасу мақұлданды. 

2021 жылғы 25 наурыздағы Шартқа сәйкес, 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін қайтарылатын қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ -«Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№08 -21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Silicon mining»  ЖШС арасындағы Өтелетін қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 

2021 жылғы 26 наурыздағы Қосымша келісімге сәйкес,қарыз берілді.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ -«Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

3. «Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ Басқармасының 2021 жылғы 15 сәуірдегі шешімімен (№14-21 хаттама) «Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында ынтымақтастық туралы келісім жасасу мақұлданды.

2021 жылғы 19 сәуірдегі №11 Ынтымақтастық туралы келісім.

«Taý-KenSamuryq» UTK»АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 27 ақпандағы  шешімімен «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
«У.М. Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты» ЖШС арасында 2021 жылғы 27 шілдедегі Ынтымақтастық туралы меморандум жасасу мақұлданды.

Меморандумға сәйкес қолданылу мерзімі – қол қойылған күннен бастап үш жыл.

5. «Taý-Ken Samrýk» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 12 тамыздағы шешімімен (№28-21 хаттама) «Taý-Ken Samrýk» ҰТК» АҚ «TKS Geology» ЖШС және «Tau-Ken Mining» ЖШС арасындағы берешекті өтеу және міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы тәртібі туралы келісім туралы қорытынды мақұлданды.

Келісімге 2021 жылғы 19 тамызда қол қойылды, келісімнің мерзімі – 31.12.2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 19 тамыздағы шешімімен (№29-21 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС арасында қызметтерді сатып алу туралы шарт жасасу мақұлданды.

Шартқа 2021 жылғы 25 тамызда қол қойылды, қызмет көрсету мерзімі – 2021жылғы 01 қыркүйектен бастап 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

7. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 01.09.2021 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен (№09/21 хаттама) «Таu-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС-дағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қатысу үлестерін «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС пайдасына сату және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы қорытынды мақұлданды.

2021 жылғы 23 қыркүйекте «Таu-Ken Mining» ЖШС жарғылық капиталындағы және «TKS Geology» ЖШС жарғылық капиталындағы 99,99% қатысу үлесін сатып алу-сату шартына қол қойылды. Сондай-ақ 2021 жылғы 23 қыркүйекте «Таu-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС жарғылық капиталындағы үлестерді сенімгерлікпен басқару шартына қол қойылды. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамында тіркеу жүргізілді.

8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 01 қыркүйектегі шешімімен (№09/21 хаттама) «Таu-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС-дағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қатысу үлестерін «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС пайдасына сату және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы қорытынды мақұлданды.

2021 жылғы 29 қазанда «Таu-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС-дағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қатысу үлестерін «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС пайдасына сенімгерлікпен басқару шартына №1 қосымша келісімге қол қойылды.

9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 18 қарашадағы шешімімен (№ 42-21 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Алайғыр» БК ЖШС-ның арасында Мүлікті сақтау шартын жасасу мақұлданды. Осы шешіммен «Tau-Ken Temir» ЖШС-мен мүлікті сақтау шарты бұзылды.

№ 41 мүлікті сақтау шартына 2021 жылғы 22 қарашада қол қойылды.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Алайғыр» БК ЖШС және «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 9 желтоқсандағы шешімімен (№45 -21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Алайғыр» БК ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына қосымша келісім мақұлданды.

2020 жылғы 27 қазандағы Шартқа 2021 жылғы 20 желтоқсандағы қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Алайғыр» БК ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен (№46-21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасындағы уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шарт мақұлданды.

2021 жылғы 21 желтоқсандағы уақытша қаржылық көмек беру туралы Шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Самұрық-Қазына» АҚ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Жалғыз акционері болып табылады.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы шешімімен (№47-21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2016 жылғы 28 желтоқсандағы  Шартқа 2021 жылғы 27 желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2022 жылғы 28 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 23 желтоқсандағы шешімімен (№47-21 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2015 жылғы 11 наурыздағы Шартқа 2021 жылғы 29 желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.