2022 жылғы мәмілелер

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 27 қаңтардағы шешімімен (№03 -22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Масальский ТБК» ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына қосымша келісім мақұлданды.

Қосымша келісім 2021 жылғы кредиторлық берешекті төлеуді көздейді.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Масальский ТБК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 17 наурыздағы шешімімен (№11-22 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына қосымша келісім мақұлданды.

2022 жылғы 17 наурыздағы қосымша келісімге сәйкес 2021 жылғы 19 наурыздағы шартқа қарыз берілді, қарызды қайтару мерзімі 2022 жылғы 30 маусымға дейін белгіленген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 31 наурыздағы шешімімен (№13-22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Самұрық-Қазына Бизнес Сервис» ЖШС арасындағы жиһаз бен техниканы жалдау шарты мақұлданды.

2022 жылғы 04 сәуірдегі Шартқа сәйкес мерзім 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі негізінде (2022 жылғы 19 тамыздағы №07/22 хаттама) Сенімгерлік басқару туралы шартта тараптармен келісілген талаптарда 2022 жылғы 22 тамызда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның сенімгерлік басқаруына «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС-ның жарғылық капиталындағы 100% үлес түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы «Самұрық-Қазына» АҚ мен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ арасында мәміле жасалды. Шешім 2022 жылғы 4 тамыздан бастап күшіне енеді.

5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№ 47-22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ және «Ақмолит» ЖШС-ның № 42, «Мархит» ЖШС-ның № 43, «Топаз-НС» ЖШС-ның № 44 2022 жылғы  20 қазанда өтеулі қарыз шарттары мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы шарттарға сәйкес қарыз берілді, қарызды қайтару мерзімі 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленді.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның сенімгерлік басқаруында «Ақмолит» ЖШС, «Мархит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС бар.

6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№ 47-22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Мархит» ЖШС-ның № 43, «Топаз-НС» ЖШС-ның № 44 2022 жылғы 20 қазанда Өтеулі қарыз шартына № 1 қосымша келісім мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы Шарттарға қосымша келісімге сәйкес қарыз берілді.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның сенімгерлік басқаруында «Мархит» ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС бар.

7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 20 қазандағы шешімімен (№ 47-22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2022 жылғы 20 қазандағы Қосымша келісімге сәйкес 2016 жылғы 28 желтоқсандағы Шартқа қарыз берілді, қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 наурызға дейін белгіленді.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ – «Silicon mining» ЖШС-ның жалғыз қатысушысы.

8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы  шешімімен (№55 -22 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін 2021 жылғы 19 наурыздағы №9 өтеулі қарыз шарттарына, 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін 2019 жылғы 11 сәуірдегі №23 өтеулі қарыз шартына №10, 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін 2020 жылғы 27 қазандағы №52 өтеулі қарыз шартына №3, 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін 2022 жылғы 27 мамырдағы №14 өтеулі қарыз шартына №1 қосымша келісімдер мақұлданды.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы (№55 -22 хаттама) шешімімен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Самұрық-Қазына» АҚ арасындағы уақытша қаржылық көмек көрсету туралы 2021 жылғы 21 желтоқсандағы №1378-и шартына №1 қосымша келісім мақұлданды.

2022 жылғы 26 желтоқсандағы уақытша қаржылық көмек көрсету туралы шартқа қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Самұрық-Қазына» АҚ «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Жалғыз акционері болып табылады.

10. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (№55 -21 хаттама) «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Масальский ГОК» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды.

2017 жылғы 25 желтоқсандағы №67 Шартқа 2022 жылғы 26 желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленген.

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ «Масальский ГОК» ЖШС қатысушысы болып табылады.