2012 ЖЫЛҒЫ ШІЛДЕДЕ ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ М.Ә.ТҰРМАҒАМБЕТОВ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» ЖУРНАЛЫНА СҰХБАТ БЕРДІ

Қазақстанның тау-металлургия саласындағы ұттық экономикасы үшін, қатты пайдалы қазбалар бойынша перспективалық кен орындарын игеру жобаларын іске қосу есебінен жаңа деңгейге шығуда ауқымды әлеуеті бар. Бұл ролді мемлекет «Тау-КенСамұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ жүктеді. Компания қызметінің бағыты туралы – «Тау-КенСамұрық» АҚ Басқарма төрағасы М.Ә.Тұрмағамбетовпен сұхбаттан