​2013,2014,2015 жылдары аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын қайтадан өткізу туралы хабарландыру

Астана қ., «Меруертті орам» БО, Қонаев көшесі 8,«Б» блок,13-қабат, info@tks.kz, мекенжай бойынша орналасқан, аудиторлық және ілеспе қызметтердің Тапсырыс берушісі болып табылатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№39/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ пен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы«Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау жөніндегі таңдау тәртібін (бұдан әрі – Тәртіп) басшылыққа ала отырып, Аудиторлық немесе ілеспе қызметтерді көрсету үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау процедурасын мынадай көлемде және мынадай шарттар бойынша өткізу туралы хабарлайды: