2016 жылғы мәмілелер

1. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 25 қаңтардағы №1 қосымша келісімді жасау туралы.

2. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 4 қарадағы Өтеулі займ шартына №83 қосымша келісім (бұдан әрі – Шарт) туралы .

2016 жылғы 21 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шартқа №3 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 20 қыркүйектегі шешіміне сәйкес (№ 62-16 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шартқа №3 қосымша келісім жасалды.

(Шартқа) 2016 жылғы 21 қыркүйектегі №3 қосымша келісімге сәйкес, займ сомасын қайтару мерзімі 2017 жылғы 20 қарашаға дейін ұзартылды.

3. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 21 қыркүйектегі Өтеулі займ шартына №3 қосымша келісім (бұдан әрі – Шарт) туралы.

2016 жылғы 26 тамызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Қазмырыш» ЖШС, «ДАНА» инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС арасында Шарт жасалды. Тау-Кен Самұрық» АҚ «ДАНА» инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 15 тамыздғы шешімімен (№55-16 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Қазмырыш» ЖШС, «ДАНА» инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС арасында мәміленің жасалуы мақұлданды.

Шартқа сәйкес займды қайтару мерзімі 2019 жылғы 25 тамыздан кешіктірмеу.

4. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақпанда №8 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №3 қосымша келісімді жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында 2016 жылғы 31 тамызда №3 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№57-16 хаттама) 2016 жылғы 25 тамызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №3 қосымша келісім жасалды.

2016 жылғы 31 тамыздағы №3 (Шартқа арналған) қосымша келісімге сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2016 жылғы 31 желтоқсандаға дейін ұзартылды.

5. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 04 қарашада №83 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №1 қосымша келісімді жасау туралы. 2016 жылғы 22 сәуірдегі «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№26-16 хаттама) 2016 жылғы 20 сәуірдегі «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. №1 қосымша келісімге сәйкес (Шартқа арналған), «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 224 000 000 (екі жүз жиырма төрт миллион) теңге дейін займ сомасын ұлғайту туралы.

6. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақпанда №8 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №1 қосымша келісімді жасау туралы. 2016 жылғы 29 наурызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№20-16 хаттама) 2016 жылғы 28 наурызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында №1 қосымша келісім (Шартқа арналған) жасалды. 2016 жылғы 29 наурыздағы №1 қосымша келісімге (Шартқа арналған) сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2016 жылғы 31 мамырға дейін ұзартылды.

7. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 26 ақпанда №12 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №1 қосымша келісімді жасау туралы. 2016 жылғы 29 наурызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№21-16 хаттама) 2016 жылғы 30 наурызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. №1 қосымша келісімге сәйкес (Шартқа арналған), «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 31 мамырдан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 400 000 000 (төрт жүз миллион) теңге дейін займ сомасын ұлғайту туралы.

8. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2015 жылғы 11 наурыздағы №19 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2016 жылғы 30 наурызда №10 қосымша келісімді жасау туралы 2016 жылғы 30 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №10 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№21-16 хаттама) 30.03.2016 жылы «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №10 қосымша келісім жасалды. №10 қосымша келісімге (Шартқа арналған) сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2016 жылғы 1 шілдеге дейін ұзартылды.1. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақпанда №8 Ақылы займ шартын жасау туралы. «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 31 наурызнан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 4 441 000 000 (төрт миллиард төрт жүз кырык бір миллион) теңге мөлшеріндегі займ сомасына №8 Өтеулі займ шартын 2016 жылғы 11 ақпанда жасалды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 11 ақапанда шешімімен мақұлданды (№09-16 хаттама)«Тау-Кен Самұрық» және ЖШС «Тау-Кен Алтын».

9. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 26 ақпанда №12 Ақылы займ шартын жасау туралы. «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 200 000 000 (екі жүз миллион) теңге мөлшеріндегі займ сомасына №12 Өтеулі займ шартын 2016 жылғы 26 ақпанда жасалды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 26 ақапанда шешімімен мақұлданды (№13-16 хаттама)«Тау-Кен Самұрық» және «Алайғыр» БК» ЖШС.

10. 2015 жылғы 21 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №8 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 15.12.2015 жылғы шешімімен (№92-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа)№8 Қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы; Өтеулі займ шартының қосымша келісімге сәйкес, шарт бойынша қарыз қайтарымының мерзімі 2016 жылғы 31 наурызға дейін ұзартылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ он және одан да көп акциялар (әр ұйымның үлесі, пайы) пайызына иелік ететін ұйымдар тізіміндегі өзгерістерге туралы ақпарат.

11. Ұйымдардың атауы, олардың орналасқан жері, жүзеге асыратын қызмет түрлері: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Қазақстанның Инвестициялық қоры АҚ арасында 2015 жылғы 2 желтоқсанда жасалған «Қазақстан Кремнийі» ЖШС жарғылық капиталына 100% қатысу үлесін сатып алу-сату шарт аясында Қазақстан Республикасы, 100000, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, Северная Промзона (ЖЭО-3 ауданы) мекенжайы бойынша тіркелген, қатысушылар құрамының (бизнестің сәйкестендіру номері 141040020480, тіркеу номері 7388-1930-01-ТОО) өзгеруіне байланысты «Қазақстан Кремнийі» ЖШС заңды тұлғаны 2015 жылғы 25 желтоқсанда мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді.

«Қазақстан Кремнийі» ЖШС қызметінің түрлері: жобаларды басқару, салалық активтерді, оның ішінде саудаға қатысу жолымен сатып алу, өндірістік және өзге де салалық активтерге техникалық қызмет көрсету деңгейінің сақаталуын, толықтығы мен сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында, кейін олардың қызметін бақылайтын жоғары білікті арнайы күзет, техникалық пайдалану және өзге де ұйымдарды тарту, Серкітестік балансына қабылданған салалық активтерді пайдалана отырып, оның ішінде әлеуетті инвесторларды тарту жолымен жобаларды сауықтыру және іске асыру; мүлікті сенімді басқаруға және/немесе жалға беруді жүзеге асыру.

12. Орналасқан акцияларының жалпы көлемі эмитентіне иелік ететін ұйымдардың акциялары (үлес, пай) мөлшеріне пайыздық арақатынас – «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Қазақстан Кремнийі» ЖШС жарғылық капиталына 100 % қатысу үлесіне иелік етеді.

2016 жылғы 22 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №9 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 21.01.2016 жылғы шешімімен (№04-16 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа)№9 Қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы; 2015 жылғы 11.03 №19 Өтеулі займ шартының №9 қосымша келісіміне сәйкес, займ сомасы 2 497 836 000 (екі миллиард төрт жүз токсан жеті миллион сегіз жүз отыз алты мың) теңгеге дейін ұлғайтылды.

13. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытып отырған мәміле ретінде Шығындарды өтеу туралы 2016 жылғы 27 қаңтарда Шартты жасау туралы. 2016 жылғы 27 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу Кетмень» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Taу Кетмень» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы сомасы 67 920 (алпыс жеті мың тоғыз жүз жиырма) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Taу Кетмень» ЖШС 2015 жылы «Тендер КЗ» газетіне хабарламаларды жариялау жөніндегі қызметтерді сатып алуға байланысты, «Taу Кетмень» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 25 қаңтарда шешімімен мақұлданды (№ 05-16 хаттама).

14. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытып отырған мәміле ретінде Шығындарды өтеу туралы 2016 жылғы 27 қаңтарда Шартты жасау туралы. 2016 жылғы 27 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Таu-Кеn Mining» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Таu-Кеn Mining» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы сомасы 69 600 (алпыс тогыз мың алпыс жүз) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Таu-Кеn Mining» ЖШС 2015 жылы «Тендер КЗ» газетіне хабарламаларды жариялау жөніндегі қызметтерді сатып алуға байланысты, «Таu-Кеn Mining» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 25 қаңтарда шешімімен мақұлданды (№ 05-16 хаттама).

15. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытып отырған мәміле ретінде Шығындарды өтеу туралы 2016 жылғы 27 қаңтарда Шартты жасау туралы. 2016 жылғы 27 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Кен Прогресс» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Taу-Кен Прогресс» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы сомасы 72 000 (жетпіс екі мың) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Taу-Кен Прогресс» ЖШС 2015 жылы «Тендер КЗ» газетіне хабарламаларды жариялау жөніндегі қызметтерді сатып алуға байланысты, «Taу-Кен Прогресс» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 25 қаңтарда шешімімен мақұлданды (№ 05-16 хаттама).

16. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытып отырған мәміле ретінде Шығындарды өтеу туралы 2016 жылғы 01 ақпанда Шартты жасау туралы. 2016 жылғы 01 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы сомасы 66 000 (алпыс алты мың ) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Солтүстік Қатпар» ЖШС 2015 жылы «Тендер КЗ» газетіне хабарламаларды жариялау жөніндегі қызметтерді сатып алуға байланысты, «Солтүстік Қатпар» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 25 қаңтарда шешімімен мақұлданды (№ 05-16 хаттама).

17. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытып отырған мәміле ретінде Шығындарды өтеу туралы 2016 жылғы 01 ақпанда Шартты жасау туралы. 2016 жылғы 01 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Кен Прогресс» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы сомасы 70 080 (жетпіс мың сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС 2015 жылы «Тендер КЗ» газетіне хабарламаларды жариялау жөніндегі қызметтерді сатып алуға байланысты, «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 25 қаңтарда шешімімен мақұлданды (№ 05-16 хаттама).

18. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақпанда №8 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №2 қосымша келісімді жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында 2016 жылғы 26 мамырда №2 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№34-16 хаттама) 2016 жылғы 24 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №2 қосымша келісім жасалды.

2016 жылғы 26 мамырдағы №2 (Шартқа арналған) қосымша келісімге сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2016 жылғы 31 тамызға дейін ұзартылды.

19. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 26 ақпанда №12 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №2 қосымша келісімді жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында 2016 жылғы 30 мамырда №2 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма шешімімен (№35-16 хаттама) 2016 жылғы 26 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Шартқа №2 қосымша келісім жасалды.

№2 (Шартқа арналған) қосымша келісімге сәйкес, 31 тамыздан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 600 000 000 (алты жүз миллион) теңге дейін займ сомасын ұлғайту туралы.

20. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 30 мамырда №23 Ақылы займ шартын жасау туралы.

Шартқа сәйкес «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 31 қыркүйектен кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 200 000 000 (екі жүз миллион) теңге мөлшеріндегі займды «Масальский ГОК» ЖШС береді.

«Тау-Кен Самұрық» және «Масальский ГОК» ЖШС арасындағы аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы шешімімен (№36-16 хаттама)мақұлданды.

21. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 наурыздағы №19 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2016 жылғы 29 маусымдағы №11 қосымша келісімді жасау туралы.

2016 жылғы 29 маусымда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасың 24.06.2016 жылғы шешімімен (№42-16 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасау мақұлданды.

2016 жылғы 29 маусымдағы №11 қосымша келісімге сәйкес (Шартқа арналған) займ, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2016 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірмей қайтарылады.

22. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2015 жылғы 11 қарашадағы №83 Ақылы займ шартына (бұдан әрі – Шарт) №2 қосымша келісімді жасау туралы.

2016 жылғы 1 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында №1 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасың 2016 жылғы 28 маусымдағы шешімімен (№43-16 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шартқа №2 қосымша келісім жасалды.

2016 жылғы 1 шілдедегі №2 қосымша келісімге сәйкес (Шартқа арналған) займ сомасы жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесімен 2016 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей қайтару мерзімімен 384 896 000 (үш жүз сексен төрт мың сегіз жүз тоқсан алты миллион) теңге дейін ұлғаяды.

23. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2016 жылғы 18 шілдеде №25 Ақылы займ шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2016 жылғы 18 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Taу-Keн Прогресс» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» «Taу-Keн Прогресс» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасың 14.07.2016 жылғы шешімімен (№46-16 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Taу-Keн Прогресс» ЖШС арасындағы Шартқа мақұлданды.

Шартқа сәйкес, займды қайтару мерзімі жылдық 0,1% көлеміндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 01 қыркүйектен кешіктірмей қайтарылады.

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер