2022 жылғы шешімдері

2022 жылғы 29 желтоқсанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін алқалы атқарушы органның басшысына, мүшелеріне және қызметкерлеріне тәртіптік жаза қолдану қағидаларын бекіту туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы».

2022 жылғы 28 желтоқсанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелері үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың 2023 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 2. «Алайғыр» БК» ЖШС-ның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-дан қарыз шарттарының өзгеруі туралы.
 3. «Масал тау-кен байыту комбинаты» ЖШС-ның Қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселесі бойынша «Масал тау-кен байыту комбинаты» ЖШС-ның қатысушысы ретіндегі «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның ұстанымын айқындау және шешім қабылдау мақсатында «Масал тау-кен байыту комбинаты» ЖШС Бас директоры Елена Александровна Фесактың өкілеттігін 2022 жылғы 26 қарашадан бастап 1 (бір) жылға ұзартуды мақұлдау туралы шешім қабылдау.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2023 жылға арналған шоғырландырылған тіркелімі мен тәуекелдер картасын бекіту туралы.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2023 жылға арналған контрагент-банктерге баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша ішкі лимиттерін бекіту туралы.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау. 
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ және оның басшысының 2023 жылға арналған Ішкі аудит қызметі қызметінің негізгі көрсеткіштерін қарау. 
 9. 2023 жылға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-тәуекелдерін қарау және бекіту.
 10. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-бағдарламасының жобаларын және 2023 жылға арналған комплаенс-офицер мақсаттарының картасын қарау және бекіту. 
 11. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік хатшысының 2023 жылға арналған мақсаттарын бекіту туралы.

2022 жылғы 25 қарашада «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына жарғылық капиталды ұлғайту және өзгерістер енгізу туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті 2022 жылдың 9 айында қарау.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy» АҚ Ішкі аудит қызметінің мәселелері туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2023 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.
 5.  «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылғы 3-тоқсандағы тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.

2022 жылғы 28 қазанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2023-2027 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының бизнес-жоспарын (даму жоспарын) қарау.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау туралы.
 3. 2028 жылға дейін «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының компаниялары тобының құрылымынан шығаруға жататын «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының стратегиялық емес активтерінің тізбесін бекіту туралы
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамы қызметінің 2023-2027 жылдарға арналған стратегиялық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі мен есептеу әдістемесін бекіту туралы.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының  2060 жылға дейінгі энергоөткізу тұжырымдамасын жаңа редакцияда мақұлдау туралы.
 6. 2022 жылдың 9 айындағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының инвестициялық жобаларының іске асырылу мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 7. 2022-2023 жылдарға арналған орнықты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу туралы.
 8. Корпоративтік басқару мәселелері туралы.
 9. 2022 жылғы 3 тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының және оның басшысының Ішкі аудит қызметінің жұмысы туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 10. 2022 жылғы 3 тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының Комплаенс-офицерінің қызметі мен сыйақысы туралы есепті қарау.
 11. «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының және оның еншілес ұйымдарында Комплаенс тексерулер мен тергеулер жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
 12.  «Taý-Ken Samuryq» UTK» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысының есебін және 2022 жылғы 3 тоқсанның қорытындысы бойынша қызметті бағалауды қарау.

2022 жылғы 30 қыркүйекте «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (даму жоспарының) орындалуы туралы есепті 2022 жылдың 6 айында қарау.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy» АҚ контрагент банктеріне баланстық және баланстан тыс міндеттемелер бойынша лимиттерді жаңа редакцияда және Қоғамның контрагент банктеріне 2022 жылға арналған ішкі лимиттерді белгілеу қағидаларын бекіту туралы.
 4. 2022-2024 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның ішкі аудит қызметінің сапасын қамтамасыз ету және арттыру бағдарламасын қарау.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның таланттарды басқару қағидаларын және «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның еншілес ұйымдарының таланттарын басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасы және Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры лауазымдарының сипаттамасына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 7. Ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне, корпоративтік хатшыға, сондай-ақ «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицеріне Қоғам қызметінің корпоративтік түйінді көрсеткіштерін орындау нәтижелерімен материалдық көтермелеуді байланыстыру мақсатында 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы төлеу туралы».

2022 жылғы 19 тамызда «Taý-Ken Samuryq» UTK АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ арасында «Топаз-НС», «Мархит», «Ақмолит» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің жарғылық капиталындағы 100% қатысу үлесі түріндегі мемлекеттік мүлікті басқаруды қайта сенім білдіру туралы мәмілелер жасасу туралы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-да қызығушылық бар.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың жаңа редакциядағы 2022 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.  
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының 2021-2022 жылдар кезеңіндегі қызметіне бағалау жүргізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі құжаттарына өзгерістер енгізу.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылғы 2-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылғы I жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 10. Қызметтің түйінді көрсеткіштерін орындау негізінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелеріне 2021 жылға сыйақылар төлеу туралы.

2022 жылғы 29 шілдеде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселелер қаралды:

1. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін өндіру және қайта өңдеу» жобасын іске асыру сценарийлерін қарау туралы.

2. 2022 жылғы 6 айдағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.

3. 2022 жылғы 1 жартыжылдықтағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның тұрақты дамуды қолданысқа енгізу жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-да контрагенттерді комплаенс-тексеру жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізуді бекіту туралы.

5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ кепілдіктер картасын қарау.

6. 2022 жылғы 2-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.

7. 2022 жылғы 2-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Комплаенс-офицерінің қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.

8. 2022 жылғы 2 тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.

9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау және 2022 жылғы 2 тоқсандағы қорытындысы бойынша қызметті бағалау.

10. Өкілеттілікті тоқтату және «Алайғыр» БК» ЖШС жаңа бас директорын сайлау туралы.

2022 жылғы 08 шілдеде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) жаңа редакцияда қарау.
 2. 2022 жылдың 3 айында «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy» акционерлік қоғамының 2021 жылғы шоғырландырылған жылдық есебін бекіту туралы.
 4. «НҰР ДАЛА БК» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның «НҰР ДАЛА БК» ЖШС қатысушысы ретіндегі ұстанымын айқындау туралы.
 5. «Саус Урал Ресорсиз» ЖШС-ны құру және оның құрылтай шарты мен жарғысын мақұлдау туралы.
 6. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Кредиттік келісімінің негізгі талаптарына өзгерістер енгізуді мақұлдау және Еуропалық қайта құру және даму банкімен демеушілік қолдау туралы шарт шеңберінде келісім-хатты беру туралы.
 7. «Қазақстан Халық банкі» АҚ-мен «Алайғыр» БК» ЖШС-ның жер қойнауын пайдалану келісімшартының кепіл шартына қол қою туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ға тиесілі «Tau-Ken Temir» ЖШС-дағы және «Silicon mining» ЖШС-дағы қатысу үлесінің 100% бастапқы/ең төменгі құнын және өткізу шарттарын бекіту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін автоматтандыру туралы.
 10. Қызметтің түйінді көрсеткіштерін орындау негізінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы қызметін бағалау.
 11. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы 3-4-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылғы 1-тоқсандағы тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.
 13. 2022 жылға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның шоғырландырылған тіркелімін және тәуекелдер картасын бекіту туралы.
 14. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің кейбір мәселелері туралы.

2022 жылғы 31 мамырда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ
Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Жекелеген еншілес ұйымдардың жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
 2. Lidya Madencilik-пен (LFP) геологиялық барлау жобасын бірлесіп іске асыруды мақұлдау туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторлық есебін қарау.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицерінің, корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің аға аудиторының лауазымдық жалақысын қайта қарау туралы.
 5. 2021 жылғы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті қарау туралы.

2022 жылғы 20 сәуірде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі және «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы даму стратегиясының іске асырылуы жөніндегі есебін қарау туралы.  
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2022 жылғы 1 тоқсандағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарына өзгерістер енгізу.
 5. 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Комплаенс-офицерінің 2022 жылғы 1-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.
 7. 2022 жылғы 1-тоқсандағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 8. «НҰР ДАЛА БК» ЖШС-ның Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы жұмыскерлер мен жұмыскерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларына өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.
 10. 2022-2023 жылдарға арналған «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның СЕО, СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарға Сабақтастық жоспарын бекіту туралы.
 11. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2022-2023 жылдарға арналған жеке даму жоспарларын бекіту туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Корпоративтік хатшысының есебін қарау және 2022 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша қызметті бағалау.
 14. «Солтүстік Қатпар және Жоғарғы Қайрақты вольфрам кен орындарын бірлесіп әзірлеу» инвестициялық меморандумын түзетуді мақұлдау туралы.

2022 жылғы 18 наурызда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған бизнес-
  жоспарының (даму жоспарының) 2021 жылдың 12 айында орындалуы туралы
  есепті қарау
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы жылдық қаржылық есептілігін
  алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына және бекітуге ұсыну
 3. «Алайғыр» БК» ЖШС кепілзат беру туралы
 4. Қарағанды облысындағы Берқара перспективалы кен орнында және
  Самомбет кен алаңында металдарды бағалау жөніндегі инвестициялық
  меморандумды түзету
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ға орнықты дамуды енгізу мәселелері туралы
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына
  өзгерістер енгізу туралы
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2021 жылғы Жеке даму
  жоспарларының орындалуы бойынша есебі туралы
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры
  және Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры лауазымдарының
  сипаттамаларын бекіту туралы
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы жылдық
  есебін қарау.

2022 жылғы 18 ақпанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын мақұлдау туралы.
 2. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқармасы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.
 3. «Солтүстік Қатпар» ЖШС-ның Жарғысына өзгеріс енгізу туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы II жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есебін қарау.
 6. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен «Қазақстан Фортескью» ЖШС-ның бірлескен жобасы шеңберінде Ақтөбе облысындағы Валериан алаңында барлау үшін 2 лицензия тапсыру туралы.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Іскерлік этика кодексінің жаңа редакциясын бекіту туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ мен оның еншілес ұйымдарының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Бастамашыл ақпараттандыру саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы.
 10. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есебін қарау.
 11.  Корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің кейбір мәселелері туралы.
 12. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы қызметі туралы есепті және қызметін бағалау туралы есепті қарау.
 14. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі басшысының міндеттерін атқаруды жүктеу туралы.
 15. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2022 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау.
 16. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметі және оның басшысы қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерін қарау.
 17. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы Кадр саясатын іске асыру жөніндегі есебін бекіту туралы.
 18. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры – Басқарма мүшесі үшін қызметтің мотивациялық түйінді көрсеткіштерін және олардың жаңа редакциядағы 2022 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 19. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасы лауазымының сипаттамасын бекіту туралы.
 20. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жаңа редакциясын қарау және оны әрі қарай Жалғыз акционердің қарауына және бекітуіне шығару.
 21. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік хатшысы қызметінің кейбір мәселелері туралы.