​«ASTANA MINING & METALLURGY» IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАУ-МЕТАЛЛУРГИЯ КОНГРЕСІнің көрмесі

2013 жылғы 12-13 маусымда, Астана қ. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Astana Mining & Metallurgy» IV халықаралық тау-металлургия конгресі шеңберінде өткізілген Көрмеге қатысты.