Кейін аудиторлық қызметті сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын өткізу туралы хабарландыру

Астана қ., «Меруертті орам» БО, Қонаев көшесі 8,«Б» блок,13-қабат, info@tks.kz, мекенжай бойынша орналасқан, аудиторлық және ілеспе қызметтердің Тапсырыс берушісі болып табылатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№39/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ пен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы«Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау жөніндегі таңдау тәртібін (бұдан әрі – Тәртіп) басшылыққа ала отырып, Аудиторлық немесе ілеспе қызметтерді көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын мынадай көлемде және мынадай шарттар бойынша өткізу туралы хабарлайды.

2013,2014,2015 жылдары аудиторлық қызмет көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын қайтадан өткізу туралы хабарлама

Астана қ., «Меруертті орам» БО, Қонаев көшесі 8, «Б» блок, 13-қабат, info@tks.kz, мекенжай бойынша орналасқан, аудиторлық және ілеспе қызметтердің Тапсырыс берушісі болып табылатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№39/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ пен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы«Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау жөніндегі таңдау тәртібін (бұдан әрі – Тәртіп) басшылыққа ала отырып, Аудиторлық немесе ілеспе қызметтерді көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасын мынадай көлемде және мынадай шарттар бойынша қайтадан өткізу туралы хабарлайды.

.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасының қорытындысы туралы хаттамадан үзінді

Астана қ., Д.Қонаев көш., 8, 11 сағ. 00 мин., 03 маусым 2013 ж.

1. «Тау-Кен Самұрық» АҚ орналасқан жері: Астана қ., Қонаев көш. 8, Б блок,1335-каб.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ үшін аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысы сағат 11-00 ашылды.

Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысына Тапсырыс беруші Комиссиясының мына мүшелері қатысып отырды:

· Тапсырыс беруші Комиссиясының мүшелері:

·Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы

·Арсланова Зарина Фуатовна

·Арғынғазин Арман Әнуарбекұлы

·Сейітова Алмагүл Балташқызы

«Тау-Кен Самұрық» АҚ, «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) Басқармасының 2012 жылғы 2 қазандағы шешімімен бекітілген (№39/12 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ пен дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы«Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар үшін Аудиторлық ұйымдарды таңдау жөніндегі таңдау тәртібін (бұдан әрі – Тәртіп) басшылыққа ала отырып, Аудиторлық немесе ілеспе қызметтерді көрсету үшін аудиторлық ұйымды таңдау процедурасы.

Комиссиясының тәртібіне сәйкес Тапсырыс беруші Аудиторды таңдауды 3 жылдан аспайтын мерзімге жүзеге асыра алады.

Тәртіп, аудиторлық ұйымды таңдау кезінде дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы«Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқару құқығына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың корпоративтік стандартын сақтау үшін міндетті болып табылады.

Аудиторлық ұйымды таңдау процедурасына қатысу үшін, мына әлеуетті Қатысушылардың ресми ұсыныстары берілді:

1. «Делойт» ЖШС

2. «Эрнст энд Янг » ЖШС

3. «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» ЖШС

Таңдау процедурасына барлығы жоғарыда аталған үш компания қатысуына байланысты, алайда бәсекелестік талаптары сақталады, аудиторлық ұйымды таңдаудың бірінші және екінші процедурасы біріктіріледі. Қорытындысын және әлеуетті қатысушылардың қосынды бағасының есебін шығару, олар Тапсырыс беруші Комиссиясына ауызша тұсаукесерді өткізгеннен кейін бекітілген өлшемдер ескеріле отырып жүзе асырылады.

Тапсырыс беруші Комиссиясының ауызша тұсаукесерді ұсынуға арналған кездесуі 2013 жылғы 3 маусымға, сағат 11-00 тағайындалған.

Күн тәртібі:

1.»Эрнст энд Янг » ЖШС пен «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» ЖШС – әлеуетті қатысушылардың ауызша тұсаукесерін өткізу.

2. Тапсырыс беруші Комиссиясының қорытындысын түпкілікті шығару.

Бірінші мәселе бойынша.

Сөз сөйлегендер:

«Эрнст энд Янг» ЖШС өкілдері. Компанияны қысқаша таныстыру, жұмыс тәсілдері мен қызмет аспектілерінің қысқаша тұсаукесері. Компания өкілдері қосымша қызметтер көрсетуді ұсынды. Компания басшымен анық және нақты өзара әрекеттесу және:

·Аудит аяқталғанға дейін берілген мерзімді қатаң сәйкестік;

·Кездейсоқтықты болдырмау үшін мәселелерді ерте кезеңде шешу;

·Жобаларды басқарудың ауқымды салалық тәжірибесі және дағдысы бар команданың болуы;

·Астана қаласында біздің кеңсенің қызметкерлерінен тұратын аудиторлық команда;

·Біздің аудит жөніндегі жұмысымызды орындау барысында қаржы блогының маңызды персоналын дамыту.

«Бейкер Тилли Елтал Казахстан» ЖШС Компаниясының өкілі. Компанияны қысқаша таныстыру, жұмыс тәсілдері мен қызмет аспектілерінің қысқаша тұсаукесері.

Аудиторлық компанияны таңдау процедурасын өткізген кезде Тапсырыс беруші Комиссиясы «Тау-Кен Самұрық» АҚ қатысы бойынша «Эрнст энд Янг » ЖШС пен «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» ЖШС компанияларының тәуелсіздігі туралы қорытынды шығарды.

«Делойт» ЖШС компаниясының өкілдері тұсаукесерге қатыспады, ол туралы 2013 жылғы 30 мамырда телефон арқылы Жұмыс органына ескертілді.

Екінші мәселе бойынша:

Әлеуетті Қатысушылардың ауызша тұсаукесерін тыңдау нәтижесі бойынша, Тапсырыс беруші Комиссиясының өкілдері ұсыныстардың сапасы мен бағасы бөлігінде пікірлермен алмасты.

Одан әрі Тапсырыс берушінің Комиссиясы барынша бәскелес ұсыныстарды мына ретпен анықтады:

·

·Екінші орын – «Бейкер Тилли Елтал Казахстан» ЖШС

Шешім

Жұмысшы органның қосып бағалау есебін шығару және барлық Қатысушыларды жалпы талқылау жүргізу нәтижесінде, Тапсырыс берушінің Комиссиясы барынша көп бал жинаған және 2013,2014,2015 жылдары 3 (үш) жыл ішінде, ҚҚС қоспағанда, 28470000 (жиырма сегіз миллион төрт жүз жетпіс мың) теңге қаржы есептілігі аудитін мерзімінде жүзеге асырған «Эрнст энд Янг» ЖШС Жеңімпаз ретінде ұсынды.

1. Жұмысшы орган, қорытындылар туралы осы хаттаманы Тапсырыс беруші Комиссиясының отырысынан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде www.tks.kz веб-сайтына орналастыруды жүзеге асырсын.

Тапсырыс берушінің Комиссиясы 12-15 сағатта жабылды.

Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры – Бас бухгалтер А. Сейітова