Директорлар Кеңесінің мүшелері «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарына барады