«Масальский ТБК» ЖШС мен Қытай Техникалық Импорт және Экспорт Ұлттық Корпорациясы (ҚТИЭҰК) арасында жобалау, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және құрылыс туралы Нобайлы Шартқа қол қойылды