(01.06.2017g бастап) бір көзден техникалық аудиті бойынша Ad сатып алу қызметтері.

АҚ «NGK» Тау-Кен Самұрық «АҚ ҚҚС-сыз, 45 500 EUR артық емес жалпы сомасы бір көзі провайдер компаниясы Viridis.iQ GmbH (Германия) техникалық аудит процесінің бойынша қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімі туралы хабарлайды 1 тармақшасына сәйкес) 31 мамыр, 2017 Қор ережесін және сатып алу мақсатында АҚ төрағасы «NGK» Тау-Кен Самұрық «АҚ-тармағының 137. № 16/56-сағ.