04 желтоқсан 2015 жылдан өзгерістермен 2015 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/141-з) бұйрық

04 желтоқсан 2015 жылдан өзгерістермен 2015 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/141-з) бұйрық