09 ақпан 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/11-з) бұйрық

09 ақпан 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/11-з) бұйрық