2011-2015 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ сатып алулар орта мерзімді жоспары

(Қазақстан теңге сарайының Республикасының 21.05.2010 жылғы бұйрығымен №81 сәйкес) 2011-2015 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ сатып алулар орта мерзімді жоспары