​2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 08 қарашада №16/109-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 08 қарашада №16/109-з бұйрық бойынша түзетулермен)