​2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 13 желтоқсанда №16/120-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 13 желтоқсанда №16/120-з бұйрық бойынша түзетулермен)