2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 15 шілде №16/67-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 15 шілде №16/67-з бұйрық бойынша түзетулермен)