2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 16 тамызда №16/77-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2016 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2016 ж. 16 тмаызда №16/77-з бұйрық бойынша түзетулермен)