​2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 07 тамыз №16/87-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 07 тамыз №16/87-з бұйрық бойынша түзетулермен)