​2018 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2018 ж. 05 сәуірдегі № 16/47-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2018 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2018 ж. 05 сәуірдегі № 16/47-з бұйрық бойынша түзетулермен)