​2018 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2018 ж. 16 мамырдағы № 090240000101-ПЗ-2018-6 (16/59-з) бұйрық бойынша түзетулермен)

2018 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2018 ж. 16 мамырдағы № 090240000101-ПЗ-2018-6 (16/59-з) бұйрық бойынша түзетулермен)